پویش سه کلمه جمهوری اسلامی ایران تاکنون شخصیت‌های بسیار زیادی را همراه خودش می بیند.