بدون ارائه هیچگونه خدماتی حتی دریغ از نصب یک سطل زباله در این اماکن، تنها می‌تواند تیتر “سرگردنه میراث فرهنگی و گردشگری” را در پی داشته باشد…

یاسوج ۲۴: امروزه به یکی از صنعت‌های پرسود جهان تبدیل شده است که کشورهای مختلف سعی بر آن دارند تا با صرف هزینه‌های زیاد شرایط جذب گردشگران خارجی را فراهم آورند تا از این طریق بخشی از اقتصاد کشورشان را به سامان برسانند.
شعار “اول ایرانگردی بعد جهانگردی” شعار مرسومی است که طی سالیان گذشته از سوی نهادهایی مرتبط با عرصه گردشگری داخلی از جمله سازمان علی الدوام ترویج و تبلیغ شده است که به یقین شعار درست و حساب شده‌ای است.
ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی و همچنین تجهیز اماکن گردشگری باید از اولویت اصلی این نهادها و سازمان‌ها باشد تا شعار نخست ایرانگردی بعد جهانگردی محقق گردد.
استان ما نیز که به لطف آب‌هوایی مناسب در فصل گرم و برخورداری از رودخانه‌ها، چشمه‌های فرواون با اقبال مواجهه شده است می‌بایست در این راه قدم‌های محکمی بردارد تا انتفاع استان از گردشگران هر ساله رو به فزونی نهد.
اما اقداماتی همانند آنچه در سی‌سخت رخ می‌دهد یقیناً چهره‌ای زشت از استان به گردشگر غیر بومی خواهد داد و رونق آن را مانعی است بر سر راه.
آنگونه که نگارنده در هفته‌های اخیر طی دو بار سفر به سی‌سخت مشاهده کرده است قیمت بالای هزینه اسکان نه در باغ‌های تفریحی شخصی سی‌سخت بلکه در مناظر طبیعی و خدادادی و پارک‌های وابسته به شهرداری این شهر بود.
باجه دریافت هزینه به خاطر تماشای چشمه میشی و کوه گل در چند صد متر پایین‌تر از چشمه میشی، آن هم پنج هزار تومان برای هر خودرو سواری از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان بدون ارائه هیچگونه خدماتی حتی دریغ از نصب یک سطل زباله در این اماکن، تنها می‌تواند تیتر “سرگردنه میراث فرهنگی و گردشگری” را در پی داشته باشد.
قیمت‌ها اما در پارک‌ وابسته به شهرداری این شهر که در پایین دست چشمه میشی قرار دارد بدتر از این است به طوری که به ازای هر شب اقامت ۲۵ هزار تومان و به ازای ورود هر فرد حتی کودکان به پارک ۳ هزار تومان از گردشگر بی‌جا و مکان دریافت می‌نمایند.

مواجهه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در فراهم آوردن شرایط مطلوب چه در ایجاد اماکن اسکان مناسب و با امکانات مناسب و چه در ارائه قیمت‌های مطلوب برای گردشگران از اهم مهمات است که باید نظارت بیشتری را از سوی تصمیم‌گیران استان در پی داشته باشد.