انتخابات مجلس در اسفند ۹۴ در حوزه انتخابیه بویر احمد و دنا ، به مثابه ی یک تجربه ی تاریخی همواره میتواند پیش روی تصمیم گیران استان باشد. در این انتخابات، اتفاقاتی افتاد که همگان میدانند. بدون تردید استاندار محترم( با عنایت به دلسوزی و دغدغه مندی ای که از ایشان سراغ داریم)…

یاسوج ۲۴: یادداشت///

 

/کارشناس ارشد علوم

انتخابات مجلس در اسفند ۹۴ در حوزه انتخابیه بویر احمد و دنا ، به مثابه ی یک تجربه ی تاریخی همواره میتواند پیش روی تصمیم گیران استان باشد. در این انتخابات، اتفاقاتی افتاد که همگان میدانند. بدون تردید استاندار محترم( با عنایت به دلسوزی و دغدغه مندی ای که از ایشان سراغ داریم) شناخت خوبی از کلیت فضای استان دارند لکن ممکن است به دلیل مشغله های اجرایی فراوان فرصت غور و تعمیق در برخی جزئیات استان را پیدا نکرده باشند.(خصوصا جزئیات مهمی که قبل از دوران تصدی ایشان اتفاق افتاده) یکی از این موارد مهم را می توان جزئیات مربوط به حوادث اسفند ۹۴ در بویر احمد دانست که قریب یکی دوماه پرونده ی حوزه ی انتخابیه بویراحمد و دنا را در شورای نگهبان به حالت تعلیق درآورد،حوادثی که هنوزفضای ذهنی و روانی مردم را درگیر خود کرده است. در آن انتخابات، با همه ی شادکامی هایی که بواسطه حضور حماسی مردم در اتقان و استحکام پایه های مردم سالاری دینی حاصل آمد، لکن تخلکامی های زیادی هم بود که خود نیازمند آسیب شناسی های دقیق این مسئله توسط نخبگان است. مساله ی مهمی که این نوشتار در پی آن است، متوجه گزاره هایی است که (فارغ از صدق یا کذبشان) در آن برهه به سرعت در افکار عمومی تثبیت و باورپذیر شد. یکی از این گزاره های تثبیت شده در افکار عمومی ( خصوصا ۷۰ درصد از مردم که به کاندیدای پیروز رای نداده بودند)، مقصر دانستن فرماندار وقت بویراحمد و دنا در شرایط ایجاد شده بود.نگارنده بدون آن که هیچ اتهامی را متوجه فرماندار وقت کند، صرفا خود را موظف به توصیف یک واقعیت و وضعیت خاص تاریخی می داند و آن اینکه آنچه در آن ایام کاملا مشهود بود، ارتکاز جمعی مردم مبنی بر نقش پررنگِ فرماندار در پیروزی یکی از کاندیداها بود ، اینکه چقدر این گزاره درست یا غلط باشد، اصلا مساله ی این نوشتار نیست، مساله ی اصلی این است که به هر حال رسوبات این ذهنیت منفی در افکار عمومی همچنان به قوت خود، باقی است و با مطرح شدن احتمال تصدی معاونت سیاسی توسط ایشان، مجددا همان سوالات و شبهات این بار نیز افکار عمومی را درگیر خود کرده است. همان گونه که استاندار محترم بهتر میدانند لازمه قطعیِ موفقیت یک مسئول در انجام وظایف محوله، همراهی عمومی مردم است و مردم هم به طور طبیعی نمیتوانند با کسی همراهی کنند که ذهنیت مثبتی نسبت به او ندارند.لذا حضور ایشان در سمت معاونت سیاسی استاندار ( که مسولیت خطیر تامین نظم و امنیت را در استان بر عهده دارد و از همه مهمتر متولی و مجری اصلی انتخابات است)، علاوه بر اینکه همراهی عمومی را با ایشان دچار مشکل میکند، خدای ناکرده ممکن است موجبات مخدوش شدن چهره ی خدوم استاندار محترم( که فضای عمومی، ایشان را به عنوان چهره ای خدمتگزار ، دلسوز و فراجناحی می شناسند) را فراهم آورد و ایشان را ناخواسته به زمینی بکشاند که به هیچ روی شایسته ی آن مقام نیست. نگارنده معتقد است انتخاب فرماندار سابق بویراحمد به عنوان معاونت سیاسی امنیتی استاندار ،انتخابات ۹۶ِ مجلس در بویر احمد و دنا را به شدت مستعد تنش و التهاب خواهد ساخت و گسل های قومی و طایفه ای را در این حوزه ی انتخابیه، مجددا فعال خواهد کرد لذا توصیه برادرانه ما به استاندار خدوم استان این است در این شرایط خطیر و حساس، با اتخاذ تصمیمی شایسته در این زمینه و انتخاب شخص دیگری،این استان سیاست زده و پرحاشیه را (که اکنون بیش از همه دوران ها نیازمند اتخاذ تصمیمات و تدابیر حکیمانه است)، به سلامت از موانع موجود عبور داده و موجبات اعتماد و امیدواری بیش از پیش مردم به نظام را فراهم آورند.