زلزله‌ای با قدرت ۳ و ۴ دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۲۲ و ۵۴ و ۳۷ ثانیه دوگنبدان را لرزاند.

یاسوج۲۴: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین لرزه را ۱۱ کیلومتری دوگنبدان اعلام کرده است.
 
 قدرت این زمین لرزه ۳ و ۴ دهم در مقیاس ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بود.
 
از احتمالی این زمین لرزه گزارشی ارسال نشده است./صدا و سیما