سایت مردم ک وب – ؛ میگل لیتین، پرآوازه ترین کارگردانِ قاره ی است. سینمای را در سراسرِ جهان با نامِ لیتین می شناسند.
امروز در جلسه ای ایشان را از نزدیک دیدم و همچنین بعد از جلسه در بازدیدی که از خانه ی هنرمندان داشت، با نگاهِ او به و جهان تا حدی آشنا شدم.
مهم ترین دست آوردی که از این جلسه و خاطراتِ دوستانی که در این چند روز با ایشان داشته اند، داشتم، این بود که یک انقلابی(با تعریفِ تعهدمداری، استکبار ستیزی، آزادی خواهی و …) هر کجای جهان که باشد، اگر چه در زبان و نژاد می تواند با دیگر انقلابیون متفاوت باشد، اما همه انقلابیون در سراسر جهان، نگاهشان به وقایع و رخدادها و اتفاقات یکیست.
میگل لیتین، کارگردانی که بارهای بار جوایزِ بین المللی را اخذ کرده و فیلم هایش دوبار نامزدِ دریافتِ جایزه ی اسکار شده اند و در جهان و آمریکای لاتین از رییس جمهورِ شیلی مشهور تر است، هر گاه حسینیه یِ جماران و خانه ی ساده ی امام(ره) را می بیند، به احترامِ امام حاضر نمی شود در حسینیه مصاحبه بدهد و از مصاحبه گر می خواهد که با او در کوچه های جماران مصاحبه شود.
میگل لیتین، در سفرش به ایران وقتی آرمِ کوکاکولا را بر بطری های نوشابه می بیند متعجب می شود، چون اعتقاد دارد خون امپریالیسم در آن جریان دارد.
میگل لیتین، وقتی می خواهد در موردِ رجایی صحبت کند، ابتدا از شنوندگانِ صحبت هایش عذرخواهی می کند، چرا که خودش را در اندازه ای نمی بیند که رجایی را توصیف کند.
میگل لیتین، ژست های شبه روشنفکران را در برخورد با دیگران نمی گیرد، مثلِ همه ی انقلابیون ساده و صمیمی است، هنر را با تمامِ خصوصیات اش می شناسد اما در هر پیچِ کلامش از هنرِ متعهد می گوید.
میگل لیتین، اسپانیولی صحبت می کند، از جایی آمده است که دهها هزار کیلومتر از ما دورتر است، در جهان، او و فیلم هایش را بسیار بیشتر از برخی هنرمندانِ شبه روشنفکرِ وطنی می شناسند، اما اگر متوجه شود که یک هنرمندِ ایرانی، در دایره هنر متعهد قرار دارد و وطنش را دوست دارد و از ظلم و ستم بیزار است، با او به گونه ای برخورد می کند، گویی در مقابلِ یکی از مشهورترین هنرمندانِ جهان ایستاده است.
ارزش برای لیتین، مثلِ همه ی انقلابیون در سراسرِ جهان، با شاخص های انقلابی ارزیابی می شود نه با جوایزِ استعماری.
میگل لیتین، یک انقلابی است، که از گفتنِ ظلم های استکبار بر جهان و سرزمینش ترسی ندارد.
ارزش های والای ، برای لیتین، بالاتر از هر جایزه و تندیسی است.
ما و لیتین، امروز، حرف های هم را می فهمیدیم، نه به خاطرِ مترجمی که با ما بود، ما هم را درک می کردیم چون یک ریشه ی مشترک داشتیم.
ما از یک طایفه بودیم، طایفه ی عظیمِ انقلاب  در سراسرِ جهان…

 

 

Lengua Común de los Revolucionarios; de América Latina hasta la calle 16 de Azar

Miguel Littín es el director del cine más célebre de toda América Latina. Hoy estuve en una reunión con él y conocí sus opiniones sobre el cine y el mundo, en general, durante una visita que realizamos conjuntamente a la Casa de Artistas de Irán.
El resultado más relevante que obtuve en este encuentro, y de las declaraciones de otros compañeros que se entrevistaron con él, consistía en que: los Revolucionarios (como se define la búsqueda de justicia y libertad, lucha contra la arrogancia, etc.)  de todo el orbe, aunque sean diferentes desde el punto de vista racial y lingüística, coinciden en su visión sobre los acontecimientos mundiales.
Miguel Littín, es un cineasta galardonado varias veces en distintos festivales internacionales y cuyas películas han sido presentadas en dos ocasiones a recibir el premio Oscar, puesto que es más famoso que la Presidenta de Chile. Este personaje se niega a conceder entrevista con los medios de comunicación en la residencia del Fundador de la Revolución Islámica de Irán, el fallecido Imam Jomeini, y les pide a los corresponsales que dejen la entrevista para los callejones del distrito de Yamarán.
Miguel Littín, se sorprende al ver las botellas de Coca-Cola en Irán, ya que está convencido de que en ellas corre la sangre del imperialismo.
Miguel Littín, pide disculpas a la audiencia cuando empieza su discurso, afirmando que: “no me considero digno para describir al ex primer ministro de Irán, Muhammad Ali Rayaí.”
Miguel Littín, no hace gesto intelectual, y comporta como todos los revolucionarios, sencillo y modesto. Conoce plenamente el arte e insiste en el concepto de “arte comprometido”.
Miguel Littín, habla en español, y procede de un lugar bastante remoto, de miles de kilómetros más allá. Es más renombrado en el mundo que algunos cineastas prestigiosos iraníes, sin embargo, si se encuentra con un humilde artista iraní, quien se dedica al “arte comprometido” y reprueba la tiranía e arrogancia, se comporta como si hablase con uno de los más afamados artistas a nivel internacional.
Al igual que todos los revolucionarios, según Littín, el valor se evalúa dentro de un criterio revolucionario y no a través de los premios colonialistas.
Miguel Littín, es un revolucionario que no teme reiterar las violencias y los crímenes de las Potencias Arrogantes en el mundo y en su país.
Para el cineasta chileno, los eminentes valores de la revolución valen más que cualquier laurel y galardón.
Hoy, nosotros y Sr. Littín nos entendíamos, no por la existencia de un traductor, sino por tener una raíz común.
Éramos de una sólo tribu, la Gran Tribu de Revolución en todo el orbe….