فشارهای پیش از حد به آقای روحانی توسط اصلاح طلبان برای جنبش مدیریتی کشور حکایت از داشتن برنامه برای کاندید ویژه توسط اصلاح طلبان برای دور آینده ریاست جمهوری دارد.

سید علی محمد دانشیسایت مردم استان (ک و ب)؛ مصاحبه با ، رئیس در استان ، سرپرست استانی و مدیرمسئول نشریه ؛

سوال: استحضار دارید که عضو جامعه روحانیت مبارزاست. رابطه ایشان با جناح اصولگرا و اصلاح طلبان را چگونه ارزیابی می کنید؟

     پاسخ به این سوال نیاز به مقدمه ای دارد، اگر به تاریخچه احزاب و تشکل هایی که در کشور سابقه دارند نگاه کنیم اکثریت قریب به اتفاق آنها دچار انشعاب شده اند مثلاً میر حسین موسوی از حزب جمهوری اسلامی جدا شد، و سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی چند دسته شدند.

     احزاب ساخته دولت ( مشارکت، کارگزاران و رایحه خوش خدمت ) مشمول این امر شدند ،در جامعه روحانیت مبارز تهران نیز اقلیتی جدا شدند و مجمع  روحانیون مبارز را تشکیل دادند.انگشت شماری تشکل را سراغ داریم که دچار این مشکل نشدند مثل حزب موتلفه اسلامی که قریب به نیم قرن سابقه دارد ولی دچار انشعاب نشده است.

     اما درپاسخ سوال مورد نظر باید گفت:آقایان هاشمی رفسنجانی و روحانی ضمن حفظ عضویت در این تشکل با سابقه و اثر گذار نظرات متفاوتی نیز داشته اند.شاید عدم معرفی آقایان بعنوان کاندید  جامعه روحانیت مبارز بی ارتباط با این موضوع نباشد.

تمایل ریاست جمهوری به اصلاح طلبان

ارتباط رئیس محترم جمهور با اصولگرایان و اصلاح طلبان در دو محور قابل پیش بینی است:یکی در گفتار و دیگری در رفتار، آقای دکتر روحانی تلاش دارند در گفتار با اصولگرایان تعارضی نداشته باشند،ولی در عملکرد و رفتار انحراف زاویه به سوی اصلاح طلبان است.

     انتخاب هیئت دولت، استانداران و به تبع آن تغییر مدیریتهای انجام شده در سطح کشور که گسترده بوده است موید این مطلب است، تا کنون اعتدال فقط در حد شعار باقی مانده است.باید منتظر ماند که آیا به شعار خود پایبند خواهد بود و یا تسلیم دولت در سایه خواهند شد. و شعار اعتدال را بایگانی خواهند کرد.

سوال- آیا امکان اختلاف بین اصلاح طلبان و کارگزاران را در آینده پیش بینی می کنید؟

عالی جناب خاکستری پوش

     اصل اختلاف به گذشته باز می گردد، آقای هاشمی که نماد کارگزاران بود توسط افراطیون اصلاح طلب به شدت تخریب شد، حافظه تاریخ فراموش نکرده است چه کسانی لقب عالی جناب خاکستری را مطرح کردند.

تئوریسین های اصلاح طلب افتخار دارند که به سوسیال دموکرات نزدیک ترند و کارگزاران کعبه آمال را لیبرال دموکرات می دانند.

شکی نیست که در این مقطع اتحاد یک تاکتیک است نه استراتژی.

کاندید اصلاح طلبان در دور آینده روحانی نیست!

در همین انتخابات هم کاندید اصلی اصلاح طلبان آقای روحانی نبود، این مسئله به صراحت در مصاحبه های اصلاح طلبان بیان شده است، به نظر می رسد فشارهای پیش از حد به آقای روحانی توسط اصلاح طلبان برای جنبش مدیریتی کشور حکایت  از داشتن برنامه برای کاندید ویژه توسط اصلاح طلبان برای دور آینده ریاست جمهوری دارد.

سوال: از دیدگاه حضرتعالی آیا کاندیدای اصلاح طلبان در دوره آینده مجلس در حوزه های سه گانه استان موفق به قرار گرفتن روی صندلی های بهارستان خواهند شد یا خیر؟

      ببینید من یک نکته ای را باید اینجا اشاره کنم و آن هم این است که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اصلاح طلبان دچار نوعی تغافل و توهم شدند و پیروزی  در انتخابات ریاست جمهوری را ناشی از چرخش مردم از اصولگرایی به سمت اصلاح طلبی می دانند،در صورتی که اینطور نیست.دلایل و مستندات فراوانی وجود دارد که خلاف این مسئله را ثابت می کند مثلاً همین مردمی که اکثریت آنها به آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور رای دادند همزمان به کاندیداهای شورا هم رای دادند و در تهران نفر اول شورا چمران است که یک اصولگراست که بد نیست آراء دومی با رای نفر اول اصلاح طلبان که آقای مسجدجامعی است مقایسه شود، تفاوت آنرا آقای چمران با آقای مسجد جامعی که زمانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات بوده چقدر است؟

ولی در ریاست جمهوری مردم به آقای روحانی رای دادند و رای دادن به آقای روحانی نه اینکه یعنی از اصولگرایی عدول کردند و اصلاح طلب شدند، یا در اکثر مراکز استانهای کشور معمولاً اصولگرا رای اولی شدند و میانگین اختلاف رای اصولگرایان با اصلاح طلبان بسیار زیاد است، این تغافل و توهم اصلاح طلبان اشتباه است و با واقعیت فاصله زیاد دارد که مردم از اصولگرایان برگشتند و اصلاح طلب شدند، بگذریم که آقای عارف که کاندیدای اصلی اصلاح طلبان بود و وارد صحنه شد وقتی نظر سنجی صورت گرفت، دیدند که اصلاح طلبان و ایشان در بین افراد مطرح رای قابل توجهی ندارد و ناگزیر به اتخاذ تصمیم گیری ( کناره گیری ) شدند اینکه ما بیاییم تکثر کاندیدای اصولگرا را در انتخابات ریاست جمهوری که چند نفر وارد صحنه شدند و تنهایی آقای روحانی آن هم با شعاری که در واقع شعار اعتدال بود و هیچ وقت بعنوان اصلاح طلب وارد صحنه نشد ولی با این وجود بخشی از اصولگرایان به آقای روحانی رای دادند و چرخش مردم قلمداد کنیم صحیح نیست بنابراین ما باید مجموعه اینها را در نظر بگیریم اینکه اصلاح طلبان در مجلس آینده از چه جایگاهی برخوردار هستند طبیعی است که آنها خیز بیشتری بر می دارند و کاملاً قابل پیش بینی است،  آثار و شواهد انهم در همین چند ماه مشخص است و انتصابات انجام گرفته حکایت از آن دارد که عزم جدی دارند، اما موفقیت اصلاح طلبان و اصولگرایان در گرو چند مقوله است ۱- ببینیم چه گزینه هایی وارد صحنه می شوند و از چه توانایی برخوردار هستند ۲- با چه ساز و کاری وارد صحنه می شوند ۳- مردم شریف استان تعیین تکلیف می کنند.

مروری بر انتخابات گذشته

     معمولاً پیش بینی ها بر اساس گذشته و سوابق است.۳ حوزه انتخابیه در سالهای گذشته مانند کهگیلویه همیشه اصلاح طلبان کاندیدا داشتند و هیچگاه نبوده که کاندید در صحنه نداشته باشند، بجز دوره نهم که نیروی بارزی در صحنه نداشتند ولی مردم به آنها کمتر رای می دادند و مردم اکثراً به سمت اصولگرایان بودند، در حوزه گچساران و باشت غیر از این دوره وگرنه در دوره های گذشته نماینذه اصولگرا داشتند در همین دوره که آقای تاجگردن اول شد اگر شما سر جمع آراء مردم به اصلاح طلبان و اصولگرایان را مقایسه کنید آراء اصولگرایان بیشتر بوده است جعفری و حسینی هر دو اصولگرا هستند اما بخاطر چند کاندیدایی موفق نشدند.

 حالا بعضی ادعا می کنند اگر اصولگرایان اجازه بدهند اصلاح طلبان وارد صحنه بشوند آن موقع برنده شوند؟ مگر نبود؟ مگر در کهگیلویه مردم همیشه کاندید اصلاح طلب نداشتند؟ مگر در گچساران در دوره گذشته نداشتند؟ در بویراحمد هم اگر شما روند عمومی مردم را در نظر بگیرید در دو دوره گذشته  آقای هدایت خواه بوده  که اصولگرا است همین الان هم آقای زارع را شما اصولگرا می دانید در دور آینده اگر اصولگرایان با اتحاد و با پرهیز از تکثر کاندید وارد صحنه شوند با استقبال مردمی بیشتری مواجه خواهند شد تا اصلاح طلبان.البته شاید حقیقت برای اصلاح طلبان و اصولگرایان تلخ باشد اینکه رای مردم شریف صرفاً بخاطر تفکر و مسائل سیاسی جریانات نیست مسائل جانبی دیگر دخالتی دارد که فعلاً وقت پرداختن به آن نیست.

 سوال: آیا این امکان وجود دارد که اصولگرایان همانند جبهه پایداری پیرو خط امام و رهبری با هم متحد شوند؟

    اول باید اذعان کنیم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم علت عدم موفقیت نبود انسجام بین آنها بوده است بنظر می رسد که باید درس عبرت گرفت به هر حال ضرورت عقلایی است که باید اتحاد باشد، نخبگان تشکل ها در سطوح کشوری  روی این مسئله توجه داشته باشند که امکان انسجام و اتحاد هست اما نیاز به اراده قوی و تدبیر و دور اندیشی و گذشت و پایبندی به عقل و خرد جمعی می باشد،دوستان قدم هایی در این رابطه برداشته اند.

سوال: آیا اصولگرایان استان تاکنون روی گزینه یا گزینه های خاص برای نمایندگی دور دهم مذاکره و یا توافقی داشته اند؟

    در مورد اصل موضوع و ضرورت پرداخت به این قضیه مهم و بحثهایی  صورت گرفته ولی هنوز تصمیم روشنی گرفته نشده و زمان آن هم نرسیده است البته گزینه های متعدد و با قابلیتهای خوبی در بین اصولگرایان وجود دارد، ان شاء الله در زمان مورد نظر جمع بندی و تصمیم لازم گرفته می شود..

سوال: تحلیل شما در مورد انتخاب آقای خادمی بعنوان استاندار و شانس موفقیت ایشان چیست؟

آقای خادمی تسلیم سهم خواهی ها نشود!

 

    در جلسه ای که تعدادی از اصولگرایان حوزه انتخابیه  و دنا با استاندار محترم داشتند به ایشان پیشنهاد داده شد که اگر می خواهند موفق باشند که انشاء الله همینطور باشد نیاز به سه شرط کلیدی ۱- دارای گفتمان باشند ۲- برنامه برای توسعه استان داشته باشند ۳- داشتن تیم اجرایی قوی، اگر گفتمان امام و شهدا و رهبری را دنبال کند و بر اساس چشم انداز و برنامه، از پتانسیل و ظرفیت های استان خوب استفاده کنند و بتوانند برنامه ای را تدوین کنند و اگر بتوانند از نیروی فعال و…… توانمند استفاده کند انشاء الله موفق است و شرط موفقیت مدیریت هوشمندانه سه مقوله است.، البته این مطلب لازم به ذکر است که در این مسیر هم فرصت است هم تهدیدهایی،  از جمله تهدیدها تسلیم شدن در برابر فشارها و سهم خواهی هایی است که در این مدت انجام می شود .

سوال: اصولگرایان در رابطه با تغییرات مدیریتی استان و انتخاب استاندار تاکنون سکوت نمودند آیا این سکوت همچنان ادامه خواهد داشت و علت آن چیست؟

در مورد انتخاب استاندار اصولگرایان نه تنها مخالفت و سکوتی نداشته اند بلکه در ابتدای کار حتی همراهی هم داشتند و به همین خاطر در نشست با ایشان مطرح شد که اصولگرایان رابطه شان با دولت بر اساس سه محور ۱-رصد هوشمندانه۲- حمایت  حکیمانه ۳- نقد مشفقانه می باشد.

    در مورد اول اصولگرایان باید عملکرد دولت و استاندار را  رصد هوشمندانه می کنند و این یک تکلیف است ما نمی توانیم در برابر سرنوشت نظام و هزینه های داده شده بی تفاوت باشیم.البته باید فرصت داده شود تا عمل کند بعد قضاوت کنیم و پیش داوری نکنیم،  به همین خاطر عجله نکردیم ولی به این معنی نیست که در نشست اصولگرایان راجع به اقدامات انجام شده  بحث و تصمیم گیری نشده است و تصمیم آنها بر این است که ابتدا پیشنهادات و نقدها را خدمت استاندار محترم مطرح نمایند و انتظار می رود خیرخواهانه بدانند و به گونه ای عمل کنند که از حمایت جریان اصیل و دارای برنامه محروم نشوندمسائل و نقدها را خدمت استاندار مطرح و امیدواریم که ایشان نقدها را منصفانه محسوب کنند و خیرخواهانه بدانند البته اصولگرایان در زمان خاص خودش باید به وظیفه عمل کنند امید است به گونه ای عمل کنند که جایی برای مخالفت باقی نگذارند.

 

منبع :