سردار انصاری با اشاره به برخی اقدامات از سوی افرادی ناآگاه در انتشار اخباری با تیترهای منفی افزود: برخی رسانه ها با انتشار اخبار منفی امنیت جامعه را لکه دار میکنند.

یاسوج۲۴: سردار “مهدی انصاری” فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: افزایش نظم و در سطح جامعه نیازمند همکاری اصحاب رسانه با پلیس است.

این مسئول به تشریح نقش و جایگاه امنیت در جوامع بشری پرداخت و عنوان کرد: نظم و امنیت در سطح جامعه نیازمند همکاری همه ی افراد است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با انتشار بموقع و صحیح نقش مهمی در افزایش امنیت در سطح جامعه دارند.

سردار انصاری با اشاره به برخی اقدامات از سوی افرادی ناآگاه در انتشار اخباری با تیترهای منفی افزود: برخی رسانه ها با انتشار اخبار منفی امنیت جامعه را لکه دار میکنند.

وی نقد و پیگیری را وظیفه و رسالت خبرنگار دانست و ادامه داد: نقد باید منصفانه باشد و پیگیری ها بر احساس کینه ورزی های شخصی نباشد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه معاونت اجتماعی پل ارتباطی بین مردم و پلیس است عنوان کرد: افزایش همکاری اصحاب رسانه با معاونت اجتماعی در انتشار اخبار صحیح بسیار مواثر است.

انصاری تاکید کرد: بیان خوبی ها در کنار مشکلات لازمه کار اصحاب رسانه است.

این مسئول بر اهمیت نقش مردم و نهاد های اجتماعی در تامین امنیت جامعه تاکید کرد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در حال حاضر احساس امنیت در استان کهگیلویه و بویراحمد در جایگاه خوبی قرار دارد اضافه کرد: اکثریت مردم جایگاه واقعی پلیس را شناخته و به آن اعتماد کرده‌اند.

انصاری بر وظیفه مهم پلیس در خدمت بی‌ادعا برای برقراری نظم و امنیت در جامعه تأکید کرد و بیان داشت: جاودانه کردن این مهم و عمل به وظایف پلیس در گرو همکاری مردم با پلیس است./ایسنا