بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۳ کل کشور، ۲۲.۵ درصد بودجه عمومی سال آینده منابع استانی است و ۷۷.۵ رصد نیز منابع ملی است.در طرف مصارف نیز، ۹۵درصد اعتبارات ملی و ۵ درصد اعتبارات استانی است.

بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۳ کل کشور، ۲۲.۵ درصد بودجه عمومی سال آینده منابع استانی است و ۷۷.۵ رصد نیز منابع ملی است.در طرف مصارف نیز، ۹۵درصد اعتبارات ملی و ۵ درصد اعتبارات استانی است.

در لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استانها بیش از ۴.۸ برابر است و با درنظر گرفتن بودجه استانداری ها این نسبت ۴.۵ برابر است.این نسبت بیانگر این واقعیت است که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است.

به نحو دیگر می توان گفت که فقط ۲۲ درصد از درآمدهای استانی به استان ها باز می گردد. البته باید اشاره کرد که این ارقام بدون احتساب پروژه های عمرانی استانی است.

رتبه بندی استانها بر اساس درآمد استانی و مصارف استانی در لایحه بودجه ۹۳ در نمودارهای زیر نشان داده شده است.

 

 

این در حالی است که از مجموعه اعتبار ۲۰۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی ( کل مصارف به غیر از تملک دارایی‌های سرمایه ) در لایحه بودجه سال ۹۳، نزدیک به ۹۵ درصد اعتبارات ملی و پنج درصد اعتبارات استانی است.

بر این اساس بودجه استانداری‌ها در مصارف در لایحه بودجه سال ۹۳ از بودجه استانی تفکیک شده و منابع آنها به عنوان بودجه ملی طبقه‌بندی شده است.

هم‌چنین نسبت درآمد‌های استانی به مصارف عمومی استان‌ها در حالی در بودجه ۹۳ بیش از ۴.۸ برابر است که با در نظر گرفتن بودجه استانداری‌ها این نسبت ۴.۵ برابر می‌شود.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۲ این تغییر برابر با ۲.۶ بوده است، هم چنین افزایش این نسبت در لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به سال قبل بیانگر آن است که بودجه سال آینده به لحاظ مصارف متمرکزتر شده است. به عبارت دیگر تمرکز‌زدایی در بودجه سال آینده افزایش می یابد.

اما بررسی منابع، مصارف و نسبت مصارف به منابع استان در لایحه بودجه سال ۹۳ نشان می‌دهد که استان تهران با ۲۳ هزار میلیارد تومان نزدیک به نیمی از درآمد استانی کل کشور که حدود ۴۸ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان است را به خود اختصاص می دهد.

هم چنین حدود ۶۹ درصد از منابع استانی کل کشور در استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه متمرکز شده که نزدیک به ۲۸ درصد از مصارف استانی کل کشور را تشکیل می‌دهند.

از سویی دیگر مجموع درآمد استانی ۱۶ استان کشور که درآمد استانی آنها کم است حدود ۱۰ درصد کل درآمد‌های استانی کشور است.

در عین حال هفت استان در کل کشور نسبت مصارف به منابع استانی بالای صددرصد دارند که این استان‌ها شامل ایلام، کهکیلویه و بویر‌احمد، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی، گلستان و لرستان هستند. این درحالی است که در لایحه بودجه سال ۹۲، ۱۵ استان چنین وضعیتی را داشتند.

اما بالاترین سرانه‌ی مصارف عمومی استان‌ها در بوشهر، ایلام، کهکیلویه و بویر‌احمد، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان شمالی، هرمزگان، زنجان، چهارمحال و بختیاری با سرانه‌ی مصرفی عمومی ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر تعلق دارد که در مقابل سرانه‌ی مصرف بودجه عمومی و سرانه‌ی اعتبارات تملک استانی تهران، البرز و اصفهان از سایر استان‌ها پایین‌تر است.

هم‌چنین هفت استان تهران، اصفهان، البرز، هرمزگان، یزد، قزوین و مرکزی کمتر از یک چهارم منابع استانی خود را برداشت می‌کنند.

عملکرد  نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و تیم مدیریتی استانداری را در دریافت درآمد ملی( ۵/ ۷۷ در صد از بودجه کشور)  برای استان در آینده مورد ارزیابی قرار می دهیم.

منبع :