طی حکمی از طرف سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، سرپرست دانشکده پزشکی این دانشگاه معرفی شد.

سایت مردم استان (ک و ب)؛  صبح امروز، طی حکمی از سوی ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، سید محمد رضا  ربانی به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه منصوب شد.

دکتر محمد رضا ربانیمراسم معارفه سرپرست جدید این دانشکده عصر امروز برگزار می شود.

پیش از این عبالعلی مشفع، به مدت ۶ سال عهده دار مدیریت دانشکده پزشکی این دانشگاه بود.

ربانی عصو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و متخصص اورولوژی است.

وی پیش از این دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بود.