مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمامی زندانیان استان تحت پوشش فعالیتهای سوادآموزی قرار می گیرند.

یاسوج۲۴: هادی زارع پور شامگاه چهارشنبه در نشست با برخی مسئولین سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی استان اظهار داشت: این آموزشها شامل سواد پایه و دوره های انتقال و تحکیم است.

وی گفت: در زندان مراکز یادگیری محلی با حداقل ۴۰نفر این مرکز برای مهارت آموزی به راه اندازی می شود.

زارع پور در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین در راستای توسعه آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی، مسائل تحصیل فرزندان زندانیان نیز پیگیری می شود.

مدیر کل استان اظهار داشت: زندانیان بالای ۵۰ سال که داوطلب سوادآموزی هستند، با داشتن شرایط توانایی یادگیری تحت پوشش فعالیتهای سوادآموزی قرار می گیرند.

زارع پور ادامه داد: در راستای گسترش سوادآموزی آموزش وپرورش با۲۳دستگاه تفاهم نامه منعقد کرده است./مهر نیوز