یاسوج ۲۴// راهکار میان بر در پیشرفت استان، داشتن نگاه جهادی است. نگاهی که خود و فامیل خود رها شود و به آینده استان فکر شود با تلاش شبانه روزی و الهی. بدون داشتن این نگاه دست بالا مثل سایر استان ها رشد خواهیم کرد و فاصله بین استان های پیشرفته و کمتر توسعه یافته همچنان…

یاسوج ۲۴: یادداشت//

 

/دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج

استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به ظرفیت های متعدد از قبیل زیست بوم غنی و همچنین موقعیت جغرافیایی استثنایی و صدالبته نیروی انسانی توانمند دارای محرومیت های متعددی است. یکی از مهم ترین علل این محرومیت ها، نبود “باور” واقعی و کارآمد در استان است. اساسی ترین راهکار برای این است که همه مسئولین با هر وسیله ای این باور را در بین گروه های مختلف در استان به وجود بیاورند.

آمارها نشان می دهد بخش بسیار قابل توجهی از ، امروز در خارج از استان در مسئولیت های مهم در حال ایفای نقش هستند حال آن که استان شان بیش از هر جایی نیازمند حضور جدی و موثر آنان است. راهکار مهم این است با اِعمال سیاست های مناسب، این مسئولین را به استان بازگرداند و به آنان بهای لازم داده شود.

علی رغم وجود ظرفیت های غنی طبیعی و موقعیت جغرافیایی خوب استان، اما متأسفانه صنعت در این استان رشد قابل توجیه ای نداشته است. ورود صنعت های مادر به استان باعث می شود از یک سو، نقش استان ک و ب در مناسبات کشوری پر رنگ تر شود و از طرفی باعث می شود که آمار بالای بیکاری و برخی ناهنجاری های اجتماعی که محصول بیکاری است و متاسفانه در این استان بالا است، کاهش یابد. برای ورود و دعوت صنعت گران به استان، باید رایزنی های متعدد ملی و بین المللی جهت آشنایی و رغبت به استان ایجاد گردد که این را مسئولین باید در اولویت های نخست خود قرار دهند.

پرواضح است که مشکلات فرهنگی از قبیل نگاه های قومی قبیله ای در زمینه های مختلف از جمله سیاست، فرهنگ، اقتصاد و … به جان این استان افتاده است و متأسفانه شاهدیم که موریانه وار دارد استان را از هویت واقعیش پوچ می کند. فکر کردن روی این معضل بزرگ، فکر کردن روی اساسی ترین راهبرد پیشرفت استان است. استانی که مسئولیت هایش به جای ملاک شایسته سالاری، قوم سالاری باشد معلوم است که به جای پیشرفت طولی، دچار پس رفت های تاریخی می شود. وقتی مسئولین ما مجبورند بیشترین وقت خود را مراسم های فاتحه خوانی و عروسی های فامیلی و … بگذرانند و نگاه واقعی به مشکلات ندارند معلوم است که این مشکلات عدیده پیش می آید.

باید باور کنیم مهم ترین سازمانی که می تواند فراگیر را در جامعه به وجود آورد دانشگاه ها هستند. اگر به فکر اقتصادی در استان هستیم کلیدش در دانشگاه ها هست. همین طور است اندیشه ای و فرهنگی و اجتماعی و … .

راهکار میان بر در پیشرفت استان، داشتن است. نگاهی که خود و فامیل خود رها شود و به آینده استان فکر شود با تلاش شبانه روزی و الهی. بدون داشتن این نگاه دست بالا مثل سایر استان ها رشد خواهیم کرد و فاصله بین استان های پیشرفته و کمتر توسعه یافته همچنان باقی می ماند.