گروه تعزیه جوانان بنی هاشم شهرستان گچساران در بین ۱۲ گروه تعزیه استان کهگیلویه و بویراحمد توانست به نهمین همایش سوگواره تعزیه استانی راه یافت.

به گزارش روابط عمومی اسلامی شهرستان گچساران در بین ۱۲ گروه تعزیه استان گروه تعزیه جوانان بنی هاشم شهرستان گچساران با نظر هیئت داوران به همراه ۵ گروه دیگر انتخاب شد.رئیس اسلامی شهرستان گچساران در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی اظهار نمود: این گروه که درنهمین همایش سوگواره تعزیه خود مجلس شهادت حضرت علی اکبر را تعزیه گردانی نمودند توانست در بین ۱۲ گروه تعزیه انتخاب شود.سید زمان علی پور گفت: این گروه در تاریخ ۲۶ آذرماه ساعت ۱۴ در شهرستان باشت خیابان گلزار شهدا اجرای عمومی خواهد داشت.وی یادآور شد : بعد از اجرای عمومی در تاریخ اول دیماه جهت شرکت در اختتامیه که درشهرستان لنده برگزار می شود شرکت خواهد کرد.علی پور اعضای گروه تعزیه جوانان بنی هاشم شهرستان گچساران را بدین شرح اعلام نمود : داوود پارسا معین البکاء(کارگردان)و شبیه خوان شمر- مسلم شهبازی(شبیه خوان حضرت علی اکبر) – حسن کمایی(شبیه خوان امام حسین(ع)) – مهدی فضلی(شبیه خوان منقذ) – محمود بهمنی(شبیه خوان ابن سعد) – علی خداوردی(شبیه خوان حضرت زینب(س)) – پژمان راهی (شبیه خوان حضرت سکینه) و محمد  باقرنژاد(شبیه خوان ام لیلا)
منبع : سایت اداره فرهنگ و اسلامی کهگیلویه و بویراحمد