پس از تصدی پست معاونت مالی دانشگاه توسط رئیس تازه کار دانشکده علوم پایه دانشگاه یاسوج، رئیس جدید این دانشکده معرفی و منصوب شد.

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از یاسوج، رئیس جدید روز گذشته طی حکمی از سوی شاپور رمضانی، سرپرست این دانشگاه معرفی و منصوب شد.

طی این حکم علی طاهری فر به عنوان رئیس جدید این دانشکده معرفی و از حضور کوتاه مدت در این پست تقدیر شد.

علی کشکولی پیش از این با انتخاب اعضای هیئت علمی این دانشکده به عنوان رئیس انتخاب شده بود که طی مدت کوتاهی سکان مدیریت این دانشکده را عهده دار شد که با انتصاب معاون مالی دانشگاه در وزارت علوم، وی به عنوان معاون مالی دانشگاه معرفی شد و دوران کوتاه مدیریتش بر دانشکده علوم پایه به پایان رسید.

طاهری، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه یاسوج می باشد که پیش از این معاونت آموزش دانشکده علوم پایه را بر عهده داشت.

منبع : خبرگزاری دانشجو