هنرمندان و پیشکسوتان حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با امرالله جهانبین معلم بازنشسته و از پژوهشگران فرهنگ بومی دیدار کردند

سایت مردم استان (ک و ب)؛ هنرمندان و پیشکسوتان کهگیلویه و بویراحمد با معلم بازنشسته و از پژوهشگران فرهنگ بومی دیدار کردند

این دیدار با حضور پارسیان نژاد رئیس حوزه هنری استان، فریدون داوری شاعر، افرازی زاده پژوهشگر و جمعی از هنرمندان استان برگزار شد.

امرالله جهانبین حوزه هنری0 پارسیان - داوریدر این دیدار صمیمی مشکلات و تهدیدها و فرصتهای عرصه فرهنگ و هنر استان بحث و بررسی شد.

رئیس حوزه هنری همچنین هدف از این دیدار را قدردانی از زحمات پیشکسوتان اصحاب فرهنگ و استفاده از تجربیات این بزرگان عنوان کرد.

پارسیان نژاد افزود: این افراد گنجینه هایی هستند که باید قدر آنها دانسته شود و در برنامه ریزی فرهنگی از تجربیات آنها استفاده کرد.

در این دیدار همچنین فریدون داوری به بیان نکاتی پیرامون وضعیت فرهنگی استان پرداخت.

داوری از دستگاههای فرهنگی خواست در زمینه پژوهش های فرهنگی همچون حوزه هنری گامهای اساسی بردارند.

وی گفت: این پژوهش ها هویت فرهنگی استان را به نسل های بعد منتقل می کند.

در ادامه این دیدار جهانبین برخی اشعار خود را برای حاضین قرائت کرد.