یاسوج۲۴: مسئول ، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان یاسوج، رئیس پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان یاسوج و جمعی از دانشجویان به مناسبت هفته با خانواده دانشجوی شهید نوروز علی جلیل پور دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که به همت بسیج دانشجویی استان انجام گرفت، حجت الاسلام سیدپرویز دهسار، شهرام مهدوی مطلق، بنفشه نوری رئیس پردیس خواهران یاسوج و جمعی از دانشجویان شرکت کردند.

لازم به ذکر است در این دیدار با مطرح شدن سوابق دانشجوی شهید و خدمات شایسته ایشان برای انقلاب اسلامی، از نامه تاریخی دانشجوی شهید جلیل پور به امام (ره) و نخست وزیر وقت در خصوص تشکیل نهضت سواد آموزی یاد شد.

همچنین جمع حاضر با گلایه از کم توجهی مسئولین استانی در گرامی داشت مقام این شهید بزرگوار و شهدای دانشجوی دیگر که برگ زرینی هستند در تاریخ این دیار، افتخار کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ خواستار توجه حداکثری در جهت معرفی این شهیدان به بدنه جامعه شدند.

دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی دیدار با خانواده شهید نوروزعلی جلیل پور - طراح نهضت سواد آموزی