سومین رئیس دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد در دولت اعتدال نیز مشخص و معرفی شد.

نجیب زاده - یوسف وند - پیام نور کهگیلویه و بویراحمدسایت مردم (ک و ب)؛ رئیس دانشگاه پیام نور مشخص شد.

عنایت الله نجیب زاده، عضو هیئت علمی انشگاه پیام نور استان و از چهره های اصلاحطلب استان، فردا در دفتر کارش معرفی می شود.

پیش از رضا یوسف وند عهده دار این مسئولیت بود.