پرفسور سید علی ملک حسینی گفت: آرزو می کنم برگه هایی که برای فروش کلیه و اعضای بدن روی دیوار می زنند دیگر نباشد.

یاسوج ۲۴:پرفسور سید علی ملک حسینی پدر پیوند کبد ایران افزود: فروش کلیه ناشی از فقر است و اگر جامعه ما، مملکت ما و دولت ما عدالت محور است نباید کسی به خاطر فقر عضو خود را بفروشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز داشت: اگر واقعا می خواهند این افراد را شناسایی کنند، فرض کنید سالانه ۵۰۰، ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ نفر می خواهند عضو خود را بفروشند مگر پیدا کردن این افراد و کمک کردن به آنها چقدر طول می کشد؟

وی گفت: اگر انجمن خیریه ای می خواهد به این افراد و خانواده ها کمک کند.این چه شعاری است که می گویند انجمن خیریه پول آن را می پردازد؟

پدر پیوند کبد در ایران افزود: گاهی ممکن است یک فرد غنی که در خارج زندگی کرده بیاید و ممکن است ایرانی باشد و در آمریکا خوشگذرانی کرده و ۴۰ تا ۵۰ سال بعد که نارسایی کلیه گرفته برای درمان به ایران میاید.

سیدعلی ملک‌حسینی (بویراحمدی) جراح و عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و از چهره‌های ماندگار، همچنین از اعضای اولیه کادر پزشکی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا در شیراز می‌باشد.

ملک حسینی نخستین پیوند کبد در ایران از فرد زنده به زنده را انجام داد و در دائرهالمعارف پزشکی به عنوان پدر پیوند کبد در ایران معرفی شد.

انتهای پیام/