دومین استاد تمام دانشگاه یاسوج از سوی وزارت علوم معرفی شد.

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از یاسوج، مهر ماه امسال از سوی هیات ممیزی وزارت علوم، نخستین معرفی شد.

به فاصله کوتاه چندماهه، طی هفته اخیر دومین استاد تمام این دانشگاه نیز از سوی هیات ممیزی وزارت علوم به جامعه دانشگاهی معرفی شد.

مهراورنگ قاعدی، استاد دانشگاه یاسوج است که در کارنامه علمی خود موفقیت های قابل توجهی را ثبت کرده است.

این استاد دانشگاه یاسوج سال گذشته به عنوان یکی از دانشمندان برتر ایرانی به خاطر فعالیت های علمی اش در زمینه نانو، در میان دانشمندان بزرگ جهان معرفی شده بود.

عنوان پژوهشگر برتر در زمینه نانو کشور، محقق برجسته و دانشگاه یاسوج و دارنده مقاله داغ و پر استناد علمی کشور در سال ۸۸ از دیگر عناوین موفقیت های علمی و پژوهشی این استاد دانشگاه یاسوج است.

قاعدی در آخرین آمار ارائه شده پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)به عنوان پنجمین استاد ایرانی پر استناد معرفی شد.
 

منبع : خبرگزاری دانشجو