دوره آموزشی اصول خبرنگاری وی‍‍ژه مسئولین روابط عمومی ادارات وخبرنگاران شهرستان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهمئی دوره آموزشی اصول وشیوه های خبرنویسی ویژه   مسئولین روابط عمومی ادارات وخبرنگاران این شهرستان برگزار می شود.

امین درخشان رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهمئی هدف ازبرگزاری این دوره آموزشی را افزایش سطح سواد خبری  و تقویت دانش متولیان اطلاع رسانی شهرستان دانست وگفت : درعصر ارتباطات وفناوری اطلاعات خبرنگاران باید پیشگامان وپیشتازان جامعه باشند و داشتن معلومات رسانه ای امری ضروری واجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه خلاء آموزش در حوزه اطلاع رسانی در شهرستان وجود داشت این دوره آموزشی برای اولین بار در شهرستان برگزار می شود گفت: باتوجه به اینکه ضرورت دارد روابط عمومی ها وخبرنگاران آشنایی کافی به اصول وشیوه های خبرنگاری وخبرنویسی داشته باشنداین دوره آموزشی برگزار می شود.

درخشان با تأکید بر حضور خبرنگاران ورابط عمومی های شهرستان تصریح کرد: برای افرادی که در این دوره حضور داشته باشند گواهی صادر خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی زمان برگزاری این دوره آموزشی را هفته آینده اعلام کرد وگفت: به کلیه خبرنگان و روابط عمومی ها زمان و مکان دقیق اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

منبع : سایت اسلامی