یاسوج۲۴: دانشگاه، مهم ترین رسالت و تکلیفش، تربیت نیروهای کارآمد علمی و اخلاقی برای رفع نیاز های جامعه و همچنین محلی برای تربیت نیروی انسانی جامعه است.

از این رو هر آمچه این وظیفه مهم را به حاشیه می کشاند، در دانشگاه مذموم است.

دانشگاه ، به عنوان یکی از دانشگاه های مهم کهگیلویه و بویراحمد، طی هفته گذشته به جولانگاه تبدیل شد که از طرف یک تشکل دانشجویی شروع و تشکل دانشجویی دیگر این کار را ادامه داد.

هر چند اصل و اصیل اشکال ندارد ولی آنچه در اینجا مورد توجه ماست، کنسرت زدگی فضای دانشگاه و به حاشیه کشیده شدن وظیفه اصلی تشکل های دانشجویی زیر سایه این اتفاقات و چشم و هم چشمی هاست و اینکه هیأت مذهبی دانشگاه که رسالت اصلیش چیز دیگری است، به این امر ورود پیدا کند.

یکی از دانشجویان این دانشگاه در گفتگو با یاسوج۲۴، گفت: دانشگاه، باید دانشگاه بماند  وشأنیت و جایگاه و تکلیف اصلی آن حفظ شود و تشکل های دانشجویی که باید رسالت تشکلی خود را داشته باشند، اسیر این اتفاقات نشوند، ما مخالفتی با موسیقی سالم نداریم اما انتقاد ما از هیأت مذهبی است که به این قضیه ورود پیدا کرده است که اصلا نه با وظایف آن همخوانی دارد و نه ضرورتی به ورود این تشکل دانشجویی به این کار احساس می شد.

این دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی افزود: انتظار ما از مسئولان فرهنگی و مخصوصا دفتر نهاد رهبری دانشگاه این بود که با مدیریت درست فرهنگی اجازه ندهند دانشگاه به جولانگاه کنسرت های تشکل های دانشجویی تبدیل شود  و متاسفانه هیأت مذهبی دانشگاه نیز در این بازی وارد شده و گام اول را در این زمینه برداشت که از دفتر نهاد رهبری در دانشگاه انتظار بیشتری می رفت و می رود.

این فعال دانشجویی ادامه داد: هیئت مذهبی دانشجویی دانشگاه اقدام به ترویج موسیقی و باب کردن مساله برگزاری کنسرت در فضای دانشگاه کرده است که ضمن تأیید موسیقی سالم، نباید اجازه داد دانشگاه به باشگاه کنسرت تبدیل شود آن هم توسط نهاد رهبری و هیأت مذهبی …

وی افزود: موسیقی به عنوان یکی از هنر های اصیل و ارزشمند، مورد توجه و اقبال همه انسان های هنر دوست و دانشجویان در طیف های مختلف فکری و فرهنگی است، و هیچ کس منکر موسیقی سالم و اصیل نیست، اما انتظار داریم دانشگاه به دنبال حاشیه ها نرود و هیأت مذهبی و تشکل های دانشجویی از رسالت اصلی خود غافل نشوند.

این دانشجو ادامه داد: دانشگاه باید مرکز مطالبه گری، آزاد اندیشی و تفکر آزاد باشد و اولویت را نیز این موارد در بر بگیرند، ولی با اتفاقات اخیر، هیجانات کاذب و زودگذر، فضای دانشگاه را متغیر کرده و اجازه رشد فضای فکری و آکادمیک را کمتر می دهند.

فعال دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به انتقاد از هیأت مذهبی و یک تشکل دانشجویی که هردو برگزار کننده کنسرت می باشند، پرداخت و گفت: تشکل های دانشجویی به عنوان نمایندگان دانشجویان، باید به مطالبه اولویت های علمی، فرهنگی و صنفی دانشگاه و دانشجویان بپردازند نه اینکه خود را اسیر حاشیه ها بکنند و از اصل وظیفه شان باز بمانند.

وی ادامه داد: نهاد رهبری در دانشگاه و به تبع آن هیأت مذهبی دانشجویی باید در دانشگاه مروج تفکر صحیح، مطالبه درست، مطالعه عمیق باشد نه  مروج موسیقی.

این دانشجو ادامه داد: وقتی هیأت مذهبی و نهاد رهبری از وظیفه اصلی خود شانه خالی کرده و به سمت و سوی کارهای هیجانی که در حیطه وظایفشان نیست می روند، انتظاری از دیگر تشکل های دانشجویی نمی رود که در حیطه وظایف خود عمل کنند.