یاسوج ۲۴: مختار مشهدی زاده ضمن اشاره به های ۲۴ ساعت گذشته در گفت: براثر بیش از سه میلیارد تومان به زیرساخت های کشاورزی، باغی، دامی و زراعی شهرستان لنده وارد شد.

وی اضافه کرد: این خسارت به مزراع کشاورزی دشت آبلش، مزارع برنج روستای ایدنک، مالشیخ، موگرمون و سایر بخش های شهرستان بوده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان لنده خاطرنشان کرد: بیشترین میزان خسارت به بخش کشاورزی در حوزه ی دشت آبلش و خسارت جدی به مزارع ذرت، کنجد و حبوبات وارد شد.

ایشان در پایان اظهار داشت: همچنین در قسمت دام بیشتر آغل دام ها خسارت جدی وارد شد که به دنبال جمع آوری مستندات جهت ارسال به ستاد مدیریت بحران استان هستیم./خبر لنده

خسارت شدید به شهرستان لنده بر اثر طوفان

طوفان در لنده

خسارت شدید به شهرستان لنده بر اثر طوفان

طوفان در لنده

خسارت شدید به شهرستان لنده بر اثر طوفان

طوفان در لنده

خسارت شدید به شهرستان لنده بر اثر طوفان

طوفان در لنده

خسارت شدید به شهرستان لنده بر اثر طوفان

طوفان در لنده