یاسوج ۲۴: به مناسبت ۱۷ مرداد ، در همایش تجلیل از خبرنگاران گفت: برخی جلساتی که در ادارات و نهادها برگزار می گردد و بحث ها به علت اینکه جمع بندی نمی شود یا اینکه بحث بالا می گیرد، نیازی نیست که خبرنگاران این جلسات را پوشش دهند.

وی افزود: یکی از زنده ترین جریان های رسانه ای کشور و حتی بومی، مربوط به استان ماست که این باعث افتخار است.

کهگیلویه و بویراحمد ضمن قرائت یک دو  بیتی از مولانا اظهار کرد: خبر دو معادل News و Information دارد که از نظر علمی این دو صحیح نیستند اما به طور غیر رسمی رندانه انتخاب شدند.

ایشان ادامه داد: کلمه ی نیوز مخفف چهار جهت جغرافیایی است و فورمیشن هم که نشأت گرفته از فورم یا فرم می باشد، به معنی شکل دادن و شکل گرفتن می باشد که با توجه به شعر مولانا می توان ادعا کرد که مربوط به شکل گیری شخصیت انسان است.

سید موسی خادمی با اشاره به اینکه دو نکته ی اساسی باید در رعایت شود تشریح کرد: یکی حقوق اصلی دست یابی به برای عموم است که دانستن حق است و دیگری مسئولیت اجتماعی است.

استاندار اضافه کرد: درست است که مردم حق دارند بدانند اما در کنار این حقوق دیگری اعم از انسجام، ، ، وحدت و … را دارند که باید به طور جدی رسیدگی گردد.

خادمی ضمن ایجاد روحیه ی و جسارت در خبرنگاری اظهار داشت: خبرنگاری کار ما بوده و آن مستلزم روحیه ی و شجاعت است و تقاضا دارم که با شجاعت امید را در دل مردم زنده کنید و مسئولین را در خوف و رجا قرار دهید تا تلاششان بیشتر از پیش مستمر باشد.

وی در پایان گفت: اگر هم مشکل مالی داشته باشید اما استقلالتان را از دست ندهید و این مثل فقیری است که دزدی را توجیه می کند.