یاسوج ۲۴: آقای  ساکن بویراحمد یکی از فرزندان برومند این استان ۹ رشید و رشیده را به خدمت جامعه درآورده است به طوری که غالب آنها با القاب دکتر و مهندس و استاد دانشگاه مشغول خدمت رسانی به جامعه می باشند.

ایشان پدر معاون فرهنگی فعلی وزیر علوم یعنی دکتر ضیاءالدین هاشمی می باشد.

 

IMG_9825

 

در زیر صحبت های ایشان که در اوایل کمی هم ناواضح است آورده شده است که می توانید مشاهده کنید.

 

مشاهده و دانلود