به گزارش سایت مردم استان( ک و ب) – حمیده هدایتخواه کارشناس مسائل امور خانواده در استان کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به شایعات مطرح شده در خصوص احتمال حضور وی در انتخابات شورای شهر یاسوج در گفت و گو با خبرنگار صبح زاگرس، گفت: همه این مسائل شایعاتی است که از طرف سایت های اجاره ای و از سوی جریانات خاص سیاسی مطرح شده است.

وی با اشاره به تلاش این سایت ها و جریانات خاص سیاسی برای بی اثر کردن انتقادات مطرح شده در خصوص مسائل زنان استان افزود: از آنجائی که تا به حال مسائل زنان در استان به صورت جدی مطرح نشده و کسی در این خصوص از مسئولین مطالبه ای نداشته است، مسئولین و سایت های اجاره ای برای فرار از پاسخگویی به مسائل مطرح شده توپ را به زمین بازی های سیاسی می اندازند تا مطالبات حقیقی و اصیل را بی اثر کنند.

هدایتخواه با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه مردم و مسئولین به مسائل زنان و پرداختن تخصصی به این مسائل گفت: مطالبه گری در خصوص مسائل زنان می تواند زمینه تغییر نگاه مردم، پیگیری آنها و پاسخگویی مسئولین را فراهم آورد، اما برخی ها با شایعه پراکنی و تلاش برای تبدیل این مطالبات به بازی های سیاسی زمینه بی اعتمادی مردم را فراهم می آورند و باعث می شوند جامعه احساس کند هرکسی که در پی حل و رفع نیازها و مسائلشان برآمده است در پی مسائل سیاسی و مطامع خود است.

این دانشجوی دکتری مطالعات زنان با بیان اینکه حل مسائل زنان استان نیازمند کار فرهنگی گسترده و بنیادین است اظهار داشت: مشکلات جامعه زنان شهر ما نه با رفتن حمیده هدایتخواه به شورای شهر و نه حتی با تبدیل شدن تمام ترکیب جمعیتی شورای شهر به ترکیبی مونث و حضور صددرصدی زنان در شورا حل نمی شود، چرا که راه حل مسئله را باید در بسط نگاه و فعالیت فرهنگی، آموزشی و اجتماعی گسترده جست نه در حضور زنان در شورای شهر.

حمیده هدایتخواه افزود: من به عنوان کسی که در رشته مطالعات زنان مشغول به فعالیت هستم و دغدغه ام حل مشکلات زنان شهرم است رفتن به شورای شهر را راه حل خوبی برای حل مشکلات زنان شهرم نمی دانم و وارد عرصه سیاسی و انتخابات شورای شهر نخواهم شد.

طلبه سطح سه حوزه علمیه در پایان با تاکید بر ضرورت ورود زنان نخبه به طرح مطالبات زنان اظهار داشت: تا به حال در استان نگاه تخصصی و کارشناسی به مسائل زنان وجود نداشته است و مسئله به صورت تخصصی بررسی نشده است، اما با استفاده از رسانه ها و با تجمیع ظرفیت زنان نخبه استان می توان مطالبات حقیقی و اصیل جامعه زنان را از کانال های صحیح پیگیری کرد و حتی جلوی تلاش برخی سایت های اجاره ای برای بی اثر کردن مطالبات اصیل جامعه ایستاد.