یاسوج ۲۴: دوازدهمین دوره و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی ساعت هشت روز جمعه آغاز شد که مردم شهر در بسیاری از شعبه های اخذ رای قبل از آغاز زمان رای گیری برای شرکت در انتخابات در صف های طولانی حضور داشتند.

شهر دهدشت از شهرهایی است که مردم همیشه در صحنه آن همواره در انتخابات سه دهه گذشته با مشارکت گسترده و پرشور خود از نظام جمهوری اسلامی حمایت و پشتیبانی کردند.

مردم شهر دهدشت امروز پای صندوق های رای آمدند تا بار دیگر حماسه  همدلی و وحدت را خلق کنند و با رای خود از و نظام پشتیبانی کنند و مشت محکمی به دهان استکبار جهانی بزنند.