حجت الاسلام حمید برازش اظهار داشت: ۳۰۰ روحانی در مناطق روستایی و شهری این استان جهت انجام کار تبلیغی و فرهنگی حضور دارند.

یاسوج ۲۴: حجت الاسلام حمید برازش اظهار داشت: از این میزان بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای کارهای فرهنگی در روستاها هزینه خواهد شد.
وی گفت: ۶۴ درصد اعتبارات فرهنگی این اداره کل، هزینه مبلغان مستقر در روستاهای سطح استان می‌شود.
برازش از حضور ۳۰۰ در مناطق روستایی و شهری این استان جهت انجام کار تبلیغی و فرهنگی خبر داد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گفت: از این تعداد روحانی ۲۰۰ تن در روستاها مستقر هستند.
وی افزود: ۸۰ باب خانه عالم در سطح روستا های استان وجود دارد که هم اکنون در همه آنها روحانی مستقر است.
وی افزود: یکی از برنامه‌ های این سازمان اهتمام ویژه برای کار و فعالیت فرهنگی در مناطق روستایی، مناطق ‌ای و مناطق کم برخوردار است./ایرنا