یاسوج ۲۴: چند روز پیش در یاسوج ۲۴ خبری با عنوان «عکسی که در چند روز فضای استان را دگرگون کرد/کودکی که به همراه پدرش رفته گری می کند» منتشر شد که همین خبر و تصویر بازدید بالایی داشته است.

کار از خبرهای استانی و محلی گذشته و آقای مجری به تام تلویزیون این کودک را به همراه پدر خود به برنامه ی زنده ی تلویزیونی دعوت کرده و با او ای را انجام داده است.

این مصاحبه را در زیر ببینید.