حاضرین در مراسم سخنرانی حسن روحانی خود را با حرکات موزون سرگرم می کردند…

سایت مردم استان ( ک و ب): به گزارش ک و ب به نقل از «خبرگزاری دانشجو» از ارومیه، مراسم سخنرانی حسن روحانی در ارومیه این شهر با تاخیر یک و نیم ساعت برگزار شد که در این مدت هواداران این کاندیدا با سوت و کف و رقص خود را مشغول کردند.

در این مراسم که کنترل شدیدی از سوی هواداران این کاندیدا صورت می گرفت، از گرفتن فیلم و عکس توسط خبرنگاران به شدت جلوگیری شد بطوریکه دو تن از خبرنگاران توسط عوامل اجرایی این مراسم تهدید شدند.

حجت الاسلام جعفر فخرآذر از اعضای ستاد روحانی در ارومیه از کناره گیری عارف به نفع این کاندیدا خبر داد که با سوت و کف و  شعار «عارف تشکر تشکر» توسط حاضرین مواجه شد.

سپس مجری، مهمانهایی را که روحانی را در سفر به این استان همراهی می کردند را معرفی کرد که عبدالعلی زاده وزیر راه و شهر سازی دوران اصلاحات از مهمانان بود.

در ادامه همایش حسن روحانی با شعار شرکت کنندگان که می گفتند: «سلام بر روحانی درود برخاتمی»، «روحانی روحانی امید نسل مایی»، «ابوالفضل علمدار روحانی را نگهدار» آماده سخنرانی پشت تریبون شد و با سلام بر هاشمی و درود بر خاتمی سخنان خود را شروع کرد.

همچنین در این همایش چیزی که بیشتر جلوه گر بود صدای طبل و دهل بود که به عنوان ریتم برنامه به گوش می رسید و موسیقی های آذری که رقص و پایکوبی حاضرین در این سالن را به همراه داشت چاشنی این مراسم بود و رنگ بنفش در قالب دستبند، گردنبند و سربند در بین هواداران این کاندیدا موج می زد.