هدایتخواه: حرف‌های علی مطهری چون برخاسته از تعقل نیست فقط برای جوک خوب است

هدایتخواهسایت مردم استان ( ک و ب): در گفت‌وگو سایت مردم استان، با اشاره به موضع گیری های اخیر در خصوص احراز صلاحت ها بیان داشت: معتقدم حرف های مطهری را جدی نگیرید، چون حرف های او برخاسته از تفکر و تعقل نیست.

وی افزود: حرف های مطهری، حرف هایی احساسی است که از روی نوعی ساده لوحی ادا می شود.
عضو تصریح کرد: بعضی از حرف ها و استدلال های مطهری آنقدر سخیف و بی پایه است که هر فرد عادی و عامی هم متوجه می شود که این حرف ها بی مبنا است؛ مثل مقایسه بین پژو و بنزی که داشتند و همه مردم به این حرف خندیدند.
هدایت خواه به تعبیر مطهری در خصوص مسابقه دو بین هاشمی و جلیلی اشاره کرد و گفت: تغبیر زشتی که در مورد مسابقه دو بین هاشمی رفسنجانی و جلیلی داشتند؛ گویی ما اینجا دنبال دونده هستیم، مقصود از جوانی و توانایی توان و نشاط روحی و جسمی است و نه دویدن و مسابقه دو.
وی افزود: معلوم است که پیرمرد ۸۰ ساله ای که به زحمت خودش را اداره می کند حتما توان، نشاط و انرژی یک فرد ۴۵ ساله را ندارد و این را هر فردی که ذره ای تعقل داشته باشد، می فهمد.
عضو جبهه پایداری ادامه داد: متاسفانه مطهری از روی ساده لوحی و غرور که فکر می کند عقل کل است، اظهاراتی دارد که همه را به خنده وا می دارد که سخنان او بیشتر به عنوان جوک خوب است تا این طرف و آن طرف نقل شود.