جمعیت شهر های استان در سال های ۸۵ و ۹۰ و همچنینی رتبه هر شهر در استان و کشور به تناسب میزان جمعیت در این جدل مشاهده می شود

جمعیت شهر ها

شهر ها

سایت مردم استان (ک و ب): جمعیت شهرنشین ایران و به تبع آن در استان هایی مثلل کهگیلویه و وبیراحمد ( با درصد کتری نسبت به بقیه استان ها ) در سدهٔ اخیر رشد چشم‌گیری داشته‌است. در نخستین سرشماری رسمی ایران که در سال ۱۳۳۵ صورت گرفت، از کلّ جمعیت ایران (۱۸٬۹۵۴٬۷۰۴ نفر) حدود ۳۲ درصد (۶٬۰۰۲٬۶۲۱ نفر) در شهرها ساکن بوده‌اند.

این در حالی است که در سرشماری رسمی که در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت، جمعیت شهرنشین ایران ۴۸٬۲۵۹٬۹۶۴ نفر بوده و ۶۸ درصد از کل جمعیت ایران (۷۰٬۴۹۵٬۷۸۲ نفر) را شامل شده‌است.

مهم‌ترین دلیل این افزایش، مهاجرت مردم از روستاها به شهرها بوده‌است؛ البته عواملی چون تبدیل روستاهای بزرگ به شهر نیز در آن نقش داشته‌اند.در آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰ انجام گرفت جمعیت کشور بالغ بر ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ تن بوده است.

در جدول زیر جمعیت سه شهر مهم  استان در سال های ۸۵ و ۹۰ و همچنینی رتبه شهر در استان و کشور را به تناسب میزان جمعیت ذکر می شود:

که در این بازه زمانی ۵ ساله هر سه شهر استان با رشد نسبتا یکسانی افزایش جمعیت داشته اند.

رتبه در کشور

نام شهر

استان

جمعیت ۱۳۸۵

جمعیت ۱۳۹۰

رتبه در
استان

۷۸

۹۶٬۷۸۶

۱۰۸،۵۰۵

۱

۹۸

دوگنبدان

کهگیلویه و بویراحمد

۸۱٬۹۰۲

۹۱،۷۳۹

۲

۱۴۵

کهگیلویه و بویراحمد

۴۹٬۹۹۵

۵۶،۲۷۹

۳