نشست روشنگری و بصیرت در قالب «طرح ابرار» با حضور امام جمعه موقت در سپاه ناحیه باشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه فتح از باشت، نشست روشنگری و بصیرت در قالب «طرح ابرار» با حضور امام جمعه موقت در سپاه ناحیه باشت برگزار شد.

انتهای متن.

منبع : سپاه فتح استان ک-و-ب