به گزارش پایگاه خبری تحلیل یاسوج ۲۴؛ دورهمی درون تشکیلاتی با محوریت بررسی نقش ریاست جمهوری در سهمیه بندی بنزین و اغتشاشات اخیر کشور در نهم آذرماه ۹۸ در دانشگاه یاسوج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل یاسوج ۲۴؛ دورهمی درون تشکیلاتی با محوریت بررسی نقش ریاست جمهوری در سهمیه بندی بنزین و اغتشاشات اخیر کشور در نهم آذرماه ۹۸ در دانشگاه یاسوج برگزار گردید.
هومان خدابخشی مباحث را با بررسی اهمیت تحلیل کردن یک موضوع برای یک نیروی تشکیلاتی و دانشجو شروع کرد.
یک دانشجو وقتی بخواهد موضوعی را تحلیل کند و مواضعش را اعلام کند نیازمند یک سری ابزار و لوازم است که آن ابزار شامل استدلال، شناختن متغیر اصلی، وابسته و مستقل است. همچنین باید علت و معلول را بداند و دال و مدلول را بداند و این که چه ارتباطی بین آنها است.
رهبر انقلاب حضرت امام خامنه‌ای(دامت برکاته) خطاب به مسئولین می‌فرمایند: “خدا لعنت کند کسانی را که نمی گذارند دانشجو سیاسی باشد.” ضرورت تحلیل سیاسی برای یک دانشجو که کف دانشگاه است – کف میدان است – تا زمانی که دانشجو این ضرورت را احساس نکند و متوجه این ضرورت نباشد شبیه اتفاقات اخیر رقم می‌خورد چرا که نهاد واسطی وجود ندارد پیام مردم را به حاکمیت برساند؛ در نهایت خود مردم ورود پیدا می‌کنند و حلقه میانی که تشکل ها و دانشجو ها هستند تعطیل می‌شوند.
خدابخشی افزود: باید به جنبه جریان ١۶ آذر ١٩۶٨ جنبش های دانشجویی و به تبع آن براندازی حکومت فرانسه و تاسیس یک نظام جدید که از دل آن چند اندیشمند بیرون آمد توجه کنیم. چرا که فلاسفه‌ای مانند کانت، ریشه در همین انقلاب‌های دانشجویی داشتند.


سوال: از اتفاقات آبان ٩٨ چند اندیشمند از کشور ما بیرون می آید؟ یا هنوز در ضرورت تحلیل مانده ایم؟
مسئله دیگر مربوط به فنون تحلیل سیاسی است. وقتی یک تحلیلگر بخواهد مسئله ای را تحلیل کند باید فنون آن را بلد باشد که آن فنون شامل نگاه کردن به کل موضوع نه جزئی نگری، دیدن همزمان آرمان و واقعیت، زمان شناسی و وقت شناسی، توجه به نقاط قوت و ضعف، گردآوری وتحلیل موضوعات مختلف و درنهایت دست یافتن به یک تحلیل درست است.
همچنین مهمترین دلایل اتفاقات اخیر به شرح زیر مطرح و مورد بحث قرار گرفت؛ بررسی جنبه های مختلف و تاثیر گذاری جایگاه های مختلف، نحوی اجرای نمایندگان دولت، اظهار بی اطلاعی رئیس جمهور ، توضیح ندادن و تبین نکردن موضوع برای مردم، نگاه کلی به موضوع و بررسی آن با دولت عراق و اسرائیل و اغتشاشات مربوطه، سواستفاده از اعتماد مردم و نبود بستر مناسب برای اعتراضات مردمی، راه اندازی جنگ اقتصادی، فرهنگی و سخت تر کردن شرایط برای مردم و همچنین تفکر غرب زده مسئولین و اجرای آن در قالب اسلامی
اغتشاشات مربوطه، درست در زمانی که کشور اسرائیل دوره سوم مهم ترین انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کند و کشور عراق و سوریه تظاهرات مردمی را به اغتشاش تبدیل کردند، شرایط از پیش برنامه ریزی شده توسط نفوذی‌ها و وارد کردن فشار روانی بر مردم برای رسیدن به اهدافشان بسیار تخریب کننده خواهد بود. از جمله این شرایط میتوان به موارد ذیر اشاره کرد:
سواستفاده از اعتماد مردم ،نبود بستر مناسب برای اعتراضات مردمی، راه اندازی جنگ اقتصادی ،فرهنگی،و سخت تر کردن شرایط برای مردم و تفکر غرب زدگی مسئولی که غرب را دیده و مغبون غرب زدگی شده است و می خواهد آن را برای اسلام اجرا کند.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بعضی از علما با ولی فقیه ضدیت دارند. این ضدیت به معنای نابود کردن با ترفندهای قانونی و شرعی است.
با توجه به این مطلب که “بغض آخر ما از این است که نوک پیکان همه به سمت رهبری است” مدافعان انجمن اسلامی ساحت ساختار خود را هنوز نمی دارند و ما باید هزینه شویم که متاسفانه رهبری هزینه می‌شود، انقلابی ها و بسیجی نماها بیشترین ضربه را به رهبری می زنند .
با تحلیل درست از فتنه آرمان و افق را بالا ببرید و آرمان ها را ببینید .
قضیه پیش آمده را می‌شود از زوایای مختلف پیش بینی کرد: دیدگاه جامعه شناسی سیاسی از پایین شروع می‌شود و به بالا می‌رود و وقتی به سیاست منتقل می‌شود از بالا به جامعه نگاه می‌کند. دراتفاقات اخیر سرپوش‌هایی که صورت گرفت ریشه تفکر حاکم به دولت برمی‌گردد چون تفکر لیبرالیستی برای مردم تعریف نشده است.
در موضوع اقتضای مدیریتی، مجلس و نمایندگان نمی خواهند مسئولیتی را بر عهد بگیرند و از بررسی ماجرا شانه خالی کردن می‌کنند.

نکته مهم این است که مردم نسبت به دولت بی اعتماد است؛ با تفکر لیبرال غربیه اند و نبود ساختار و نهاد درست و مجلس محافظه کار و نماینده بی خاصیت کارآمدی ندارد. در نهایت تصمیم رهبری از تیم سران سه قوه حمایت کردند نه از نحوه ی اجرای آن!
این جلسه گفتگو محور، با حضور دانشجویان و فعالین سیاسی و دانشجویی دانشگاه یاسوج برگزار گردید.