شب پنج شنبه پس از نماز مغرب و عشا جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی با همت جبهه انقلاب فرهنگی استان و گروه مذهبی فرهنگی بچه های بهشت در حسینیه ی پد خندق یاسوج واقع در رجای پنج با حضور عموم مردم و برخی مسئولین برگزار شد.

یاسوج ۲۴: شب پنج شنبه پس از نماز مغرب و عشا جشن بزرگ پیروزی با همت جبهه انقلاب فرهنگی استان و گروه مذهبی فرهنگی بچه های بهشت در واقع در رجای پنج با حضور عموم مردم و برخی مسئولن برگزار شد.

 

[ak