یاسوج ۲۴: دکتر اورنگ ایلامی اظهار داشت: درآزمون استخدامی جدید وزارت بهداشت ۲۲۹ نفر جذب میشوند که از این تعداد در رشته های پرستاری ۸۵ نفر، اتاق عمل ۱۴ نفر، هوشبری ۸ نفر، پرتوشناسی۷نفر، علوم آزمایشگاهی۱۱نفر، ماما ۱۹ نفر، پزشک عمومی ۹ فر , متخصص طب اورژانس۲نفر جذب میشوند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در رشته های تحصیلی پذیرش و مدارک پزشکی ۵ نفر داروساز ۳ نفر، روانشناس۳نفر، تغذیه ۴ نفر، تجهیزات پزشکی ۲ نفر،  بهداشت محیط ۲ نفر، بهداشت حرفه ای ۱نفر و کارشناس و کاردان فوریت های پزشکی نیز ۴ نفر از طریق این آزمون استخدام می شوند.

وی ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته در این آزمون نیروهای اداری، مالی و فنی هم، جذب خواهند شد که این رشته ها، شامل  کارشناس پژوهشی ۲ نفر، کارشناس آموزشی و فرهنگی ۳ نفر، رشته های اداری و مالی ۲۹ نفر، روابط عمومی ۲ نفر، تاسیسات ۵ نفر و کارشناس کامپیوتر ۹ نفر است.

دکتر ایلامی با عنوان اینکه اغلب این نیروها برای بیمارستان های جدید استان در نظر گرفته شده اند، یادآور شد: آزمون حد نصاب نمره خواهد داشت و بومی به صورت شهرستانی در این آزمون محاسبه می شود./بویرنیوز