استان ما نشان داد مثل همه چیز در این قسمت نیز از دیگر استانها عقب است در صورتی که بالاترین اعزام داوطلب را داشته کتاب (پایی که جا ماند) نمونه خوبی از شهامت و فدا کاری فرزندان دلیر استان است. در خصوص یکی از این کتابها صدا و سیمای فارس هشت برنامه نیم ساعته پخش کرد و مورد توجه استان فارس قرار گرفت.اما صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

: کتاب “جرنامه” که داستان حضور یک بچه عشار در جبهه های جنگ را بیان می کند با قلم سید “احسان موسوی اصل” و حمایت بنیاد شهید فارس چاپ شد.

به گزارش “عصردنا”
این کتاب چند بار به دست اندر کاران مجامع فرهنگی استان   ارایه ولی کاری برای چاپ آن صورت نگرفت. افزون بر این کتاب سه کتاب دیگر در خصوص دفاع مقدس نیز ارائه نموده شد که با بی مهری، توجهی نشد ولی خدا را شکر بنیاد شهید فارس اقدام کرده و هر سه در دست اقدام ویراستاری و چاپ هستند.

استان کهگیلویه وبویراحمد نشان داد مثل همه چیز در این قسمت نیز از دیگر استانها عقب است در صورتی که بالاترین اعزام داوطلب را داشته کتاب (پایی که جا ماند) نمونه خوبی از شهامت و فدا کاری فرزندان دلیر استان است. در خصوص یکی از این کتابها  صدا و سیمای فارس هشت برنامه نیم ساعته پخش کرد و مورد توجه استان فارس قرار گرفت.اما صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد …

در مقدمه جرنامه آمده است
:مفهوم فرهنگ با همه ی چالشهایش چنان وسیع است که از هر سو به آن بنگریم،باب ارزشمندی برای ورود به این گستره پیش روز ما گشوده می شود که از آن طریق مفاهیم، سخنها،تصورات وتصدیقات و هرآنچه که ملهم از مکنونات درونی ماست به انحاء گوناگون ترسیم و از مجاری خاص فرهنگی به دیگران انتقال داده خواهد شد.

ایثار شهادت و فرهنگ مبتنی بر آن واژگان مقدس،از مقولات ارزشمند و بسیار پراهمیت در گستره ی هدفمند فرهنگ است که در حوزه ی انسان سازی و به طور عام کل افراد جامعه را مد نظر دارد و با الگو قرار دادن مصادیق ایثار و شهادت از آغاز خلقت انسان و به طور خاص تر از صدر اسلام تا حماسه ی هشت سال دفاع مقدس در میهن اسلامی مان مطرح می کند و مورد توجه تربیتی و اخلاقی است.

رشادت ها ،ایثار گریها و حماسه هایی که رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس خلق کردند تا بلوی مجسمی از فرهنگ والای ایثار و شهادت است که ممکن است برای نسل امروز در باورهایشان نگنجد یا شاید آن را اغراق آمیز بدانند اما واقعیتهای هستند که لحظه به لحظه آنها مستند،مضبوط و ثبت در تاریخ آن حماسه ی عظیم است .

 در اعتلای روح انسانی ،یاد و خاطرات حماسه سازان و حماسه های بسیار ارزشمندشان به عنوان مصادیق یک فرهنگ متعالی برای کمال بخشیدن به و جود انسانیت ،باید به نسل نو منتقل تا جوانان با تداعی آن حماسه ها،راه و منش ایثار گران و شهیدان میهن عزیزمان همیشه زنده بماند…

این کتاب دارای چهل فصل جذاب و خواندنی است.
 

منبع : عصردنا