جبر زمانی زمانه همین که عاشورا سال ۶۱ هجری قمری رخ داد و امروز من محب حسین ۱۴۳۵ هجری قمری، در غم نبودنم در آن عصر می خوانم و آرام میگیرم: ” کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا ….”

سایت مردم استان (ک و ب) – ؛

درست است که جبر زمانه، حکمتاً مشیت برآن داشته که همه برادران یکدیگر را نشناسند…
شاید بتوانم زمانه را به نحوی برای خودم توجیه کنم اما زمانه، را نمی دانم چه کنم …
جبر زمانی زمانه همین که سال ۶۱ هجری قمری رخ داد و امروز من محب حسین ۱۴۳۵ هجری قمری، در غم نبودنم در آن عصر می خوانم و آرام میگیرم: ” کل یوم و کل ارض کربلا ….”
اما جبر مکانی زمانه اینکه همین چند روز پیش باز سه تن از برادران حزب الله یمان(،) به شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) پیوستند… و این جبر مکانی زمانه است که حتی با اینکه هم عصرید، اما توفیق آشنایی برادرت را نداری…
به دنبال عبارتی برای جبر مکانی میگردم که بخوانم و آرام شوم مثل جبر زمانی …