مردم شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد در عزاع امام ششم شیعیان به نوحه خوانی و سوگواری پرداختند.

بقیعسایت مردم استان (ک و ب): ششمین آفتاب آسمان هدایت، ولایت و امامت، چشمه جوشان معرفت الهی و مخزن علوم مختلف، با حربه و خیانت خلفای غاصب، چهره مبارک در خاک می کشد و علاوه بر عالم اسلام، تشنگان علم و دانش و معرفت را یتیم می کند.

روزگاری با تاسیس دانشگاه، هزاران شاگرد از ادیان و فرق و مذاهب گوناگون پای درس و بحث علمی او می نشستند و چنین روزی جامعه علمی آن روزگار عزادار پدری است که باب نوینی در دانش بشری باز کرده بود.

اگر صدها سال از آن روزگار می گذرد اما با نگاهی به آثار باقی مانده از ان حضرت به واسطه شاگردان متعددش و تاثیر ان مکتب در پیشرفت علوم مختلف متوجه عظمت و مجد آل محمد(ص) در دانش و بینش، و خدمت بزرگ صادق و عالم این آل در ترویج و شکافتن علوم متعدد و مختلف می شویم؛ آثاری که موجب تحول دانش های گوناگون بشری شده اند.

و امروز با گذشت چندصد سال از شهادت جانسوز رئیس مکتب جعفری، شیعیان و حقیقت جویان سراسر دنیا در عزای این آفتاب تابان بر سر و سینه می زنند.

مردم شهرهای مختلف ، استان تماما شیعه ایران، دیشب و امروز را در عزای آن حضرت به نوحه خوانی، سینه زنی و مرثیه سرایی پرداختند.

مردم شهرهای مختلف استان با راه اندازی دسته های سینه زنی و عزاداری در خیابان های شهر به عزاداری پرداختند.

امام زاده های استان، پذیرای عزاداران و گروه های نوحه خوان شیعیان بوده اند.

پخش شربت و برپایی خیمه های عزا از عصر دیروز در شهرهای مختلف استان، فضای حزن آلود شهادت این امام همام را در شهر پراکنده است و رنگ عزای عالم ال محمد(ص) را بر آسمان کهگیلویه و بویراحمد پاشیده است.

مداحان، نوحه خوانان و سخنرانان در این مراسم به بیان مصائب آل محمد (ص) و ظلم بنی امیه و بنی عباس بر اهل بیت عصمت و طهارت پرداخته اند.