معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد نمایشگاه کتاب استانی را فرصت مناسبی برای دانشجویان، اساتید دانشگاهی و اهل قلم استان عنوان کرد و اظهار داشت: از تمام ناشران استانی جهت حضور در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استانی دعوت می شود.

به گزارش روابط عمومی اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد  معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و اسلامی این استان نمایشگاه کتاب استانی را فرصت مناسبی برای دانشجویان، اساتید دانشگاهی و اهل قلم استان عنوان کرد و اظهار داشت: از تمام ناشران استانی جهت حضور در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استانی دعوت می شود.

کرم اله محمدپور تصریح کرد: ناشران محترم جهت ثبت نام در این نمایشگاه می توانند در وقت اداری از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ آذرماه سال جاری به دفتر معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در میدان معلم مراجعه کنند.

منبع : سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد