امید حبیبی خبرنگار سابق بی بی سی و خبرنگار فعلی فرانس ۲۴ به توضیحاتی در مورد روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز و داستان های واهی در مورد مرحوم هاشمی رفسنجانی پرداخته است.

یاسوج ۲۴: خبرنگار سابق و خبرنگار فعلی فرانس ۲۴ به توضیحاتی در مورد مدیر و داستان های واهی در مورد مرحوم هاشمی رفسنجانی پرداخته است.

در این ویدیو چنین وانمود شده که آقای روح الله زم با متوسل کردن خود به شبکه ی برای به کرسی نشاندن حرف های دروغین خود تلاش کرده تا بتواند داستان های بافتنی خود را بدون هیچ گونه سند و مدرکی منتشر نماید.

این ویدیو را مشاهده نمایید.