یاسوج۲۴ – سید شکر الله امامی* : 

از آنجایی که  در هفته بسیج این لشکر مخلص خدا هستیم، مایل بودم به این موضوع به شکل مبسوط بپردازم ولی با توجه به هویت بسیجی خویش برخود فرض می دانم که از فرهنگ و هویت جامعه خویش در این شرایط دفاع نمایم چرا که یکی از اهداف مهم و استراتژیک دشمن در جنگ نرم، هویت زدایی و اصالت زدایی از ملت های دارای تاریخ و جغرافیای روشن بوده است.

یکی از شاخص های مهم در تقابل با استحاله فرهنگی و تاریخی را واکنش در برابر چنین اقداماتی می دانم چرا که نام های جغرافیایی، واحد سیاسی، شهرها و کشورها در میان فرهنگ، تمدن و زبان های گوناگون، متفاوت است و به شکل های متنوعی در تاریخ و خاطره تاریخی و اسناد مکتوب آنان ثبت شده است.

هر اندازه نامی کهن تر و تمدنی کهنسال تر باشد دارای اصالت و پیشینه فرهنگی فراوان تری خواهد بود و تغییرات موجب از دست رفتن سابقه و دیرینه که همان اصالت یک ملت است، می شود. لذا از جمله عوامل مهم در سیطره و تسلط بیگانگان بر یک ملت، زوال و نابودی اصالت تاریخی آن است چون بی هویتی تعصب مثبت را از یک ملت و سرزمین می گیرد و ملتی که از این تعصب مثبت یا غیرت دینی و ملی برخوردار نباشد، راحت تر تسلیم بیگانه می شود.

متأسفانه امروزه بر اثر نوعی خودباختگی و به نوعی پارسی گرایی منفی شاهد نامگذاری فرزندان به سبک و سیاقی هستیم که سنخیت با فرهنگ ایرانی اسلامی ندارد، حتی در تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی. که این ها همه نمونه هایی از همان استحاله فرهنگی و تسلیم فرهنگ بیگانه شدن است.

حال جای این سئوال است که چرا مسئولین ما با وجود این همه معضل اجتماعی و فرهنگی به سراغ رفته اند؟ آنچه می توان در پاسخ بیان کرد چند فرضیه است که هر کدام قابل تصور باشد کاری بیهوده است.

فرض اول این است که چون دولتمردان تدبیر و امید از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نتوانسته اند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند برای فرار به جلو و ورود به فضای غیرخدمتی و صرفاً بحث و جدل و سرگرمی دست به این اقدام زده تا با فضاسازی رسانه ای و گفتمانی، ذهن مخاطبین را از متن به حاشیه سوق دهند.

فرض دوم: چون مدیریت عالی استان وامدار صاحب منصبانی خاص و تحت فرمان آنان و برای راضی نگهداشتن، جهت تداوم مدیریت خویش دست به این اقدام زده که در جای خود اقدامی ناشایست و مذموم است.

فرض سوم: شاید مأموریتی در راستای استان، استحاله فرهنگی و ایجاد جو واگرایی به جای همگرایی و به تعبیر انگلیسی های استعمارگر «تفرقه بینداز و حکومت کن» و به نحوی در صدد ایجاد تنش و تضاد در استانی یکپارچه شیعه باشد

در صورت درستی هر کدام از این فرضیات ، لازم است به مدیران گوشزد نماییم که این تغییر نام، علاوه بر گسست و آشفتگی بین نسلی، می تواند باعث محو تدریجی تاریخ سرزمین ما و انقطاع تاریخی آن و در نتیجه موجب بالارفتن حساسیت های قومی و منطقه ای شود که اگر منصفانه بنگریم دستآورد مثبتی ندارد.

مزید بر آن، هزینه های مترتب بر طرح را که از تغییر سربرگ نامه های اداری و مکاتبات تا تابلوی ادارات و تغییرات اسناد سجلی و هویتی در این زمینه نادیده گرفته شده است . این در حالی است که برخی ادارات استان از ارائه خدماتی ناچیز به دلیل کمبود بودجه عاجزند، هزینه هایی گزاف را بر استان غنی ولی محروم ما تحمیل خواهد کرد…

شایسته است مسئولین به جای طرح چنین مسائلی سراغ طرح و برنامه هایی همانند رفع معضلات بیکاری، رابطه بازی، قوم گرایی، رانت خواری و عدم شایسته سالاری  باشند تا جوانان و مردم استان را از این وضعیت اسف بار خارج کند.

 

* مدیرکل اسبق سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد