هم اکنون عملیات اجرایی این طرح علیرغم پیشرفت فیزیکی نسبتاً خوبی که در گذشته داشته متوقف شده است.

:عملیات اجرایی سه سد که قرار بود در شهرستان بهمئی به بهره برداری برسند متوقف و تعطیل است.

به گزارش”عصردنا” طرح احداث سه سد آبی،خاکی و مخزنی به نامهای ،سد ایلی آباد،سد سیاهشیر که قرار بود در شهرستان بهمئی طرح ریزی و اجرا شود به کلی تعطیل و به فراموشی سپرده شد.

سد سندان از جمله مهمترین طرح های اجرایی بود که  عملیات اجرایی آن در سال ۸۵ با اعتباری افزون بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آغاز شد که به دلیل کمبود اعتبار به مدت دو سال تعطیل و راکد مانده بود.

در تیرماه ۹۰ به طور مجدد عملیات اجرایی این پروژه با اعتباری افزون بر سه میلیارد ریال آغاز شد که بازهم به دلیل کمبود اعتبار تعطیل شد.

هم اکنون عملیات اجرایی این طرح علیرغم پیشرفت فیزیکی نسبتاً خوبی که در گذشته داشته  متوقف شده است.

این سدها قرار بود جمعاً اراضی به مساحت حدود دو هزار و ۹۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه را زیرپوشش کشت آبی ببرند که اجرایی نشد.

شهرستان بهمئی بعنوان یکی از مناطق گرمسیری استان از بحران بی آبی رنج می برد.

منبع : عصردنا