دقایقی پیش و بر اثر سرعت زیاد و عدم توانایی راننده خودروی ۴۰۵ در ورودی پمپ گاز شهرلنده پس از برخورد با دو خودروی پژو ۴۰۵ و وانت بار به داخل دره مجاور پمپ گاز سقوط کرد.

یاسوج ۲۴: دقایقی پیش و بر اثر سرعت زیاد و عدم توانایی راننده خودروی ۴۰۵ در ورودی پمپ گاز شهرلنده پس از برخورد با دو خودروی پژو ۴۰۵ و وانت بار به داخل دره مجاور پمپ گاز سقوط کرد.

این حادثه در حالی صورت گرفت که چندین خودور در صف پمپ گاز بودند و در لحظه ی برخورد نیز تنها سرنشین خودرو همراه با خودور به درون دره سقوط کرد که هیچ گونه تلفاتی در پی نداشت.

گفتنی است این چندمین حادثه است که در ورودی خیابان به پمپ گاز صورت می گیرد و مهمترین دلیل حادثه این سقوط نیز نداشتن گارد ریل و یا دیوار محافظ است که باعث بروز این حوادث شده است.