گچساران – ایرنا – مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: تشدید کنترل و نظارت بر آب آشامیدنی به ویژه در مناطق روستایی و عشایری این شهرستان ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ستار اسدپور روز سه شنبه در سومین نشست آب و بیماری های روده ای در گچساران افزود: کنترل شبکه آبرسانی ازنظر نداشتن شکستگی داخلی، کنترل نحوه کلرزنی و سنجش میزان آلودگی آب نقش مهمی در پیشگیری از بیمارها و سلامت مردم دارد.

وی بیان کرد:طرح شست و شو، کلرزنی و نمونه گیری از مخازن آب مناطق روستایی وعشایری این گچساران به دلیل ارتباط مستقیم با سلامتی انسان ودام با هدف پیشگیری از بروز بیماری های روده ای در اولویت بهداشت محیط این شهرستان قرار گیرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران با اشاره به اهمیت آب آشامیدنی سالم در سلامت انسان و دام، بیان کرد: طرح بهداشت آب آشامیدنی مناطق روستایی و عشایری گچساران با همکاری دستگاه های اجرایی، آبفای روستایی، امور عشایر و بهداشت این شهرستان به صورت مستمر اجرا می شود که در نیمه دوم سال به دلیل حضور عشایر در منطقه اهمیت بیشتری دارد.

۸۱۴۳/۶۷۱/۶۲۷

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.net

منبع : خبرگزاری ایرانا