گچساران – ایرنا – مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: تجهیز بیمارستان های این شهرستان به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ستار اسدپورشامگاه سه شنبه در بازدید وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان ۹۶ تختخوابی شهر دوگنبدان افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز بیمارستان در حال احداث ۹۶ تختخوابی شهر دوگنبدان مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: احداث و تجهیز بیمارستان سوختگی و تکمیل تجهیزات مورد نیاز بیمارستان شهید رجایی شهر دوگنبدان از دیگر اعتبارات مورد نیاز بیمارستان های این شهرستان ۱۲۰ هزار نفری است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران بیان کرد: با توجه به بهره برداری رسیدن ساختمان بیمارستان ۹۶ تختخوابی شهر دوگنبدان در سال ۹۳ و تامین اعتبار برای تجهیز این مرکز درمانی نیازمند توجه است.

عملیات اجرایی بیمارستان ۹۶ تختخوابی شهر دوگنبدان از سال ۸۶ در اجراست و در حال حاضر ۷۵ درصد پبشرفت فیزیکی دارد.

۸۱۴۳/۶۷۱

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.ir

منبع : خبرگزاری ایرانا