یاسوج ۲۴: کشاورزان روستای امامزادگان بی بی خاتونین از توابع بخش مارگون بویراحمد در تجمعی اعتراض آمیز نسبت به احداث شهرک پتروشیمی در سقاوه و بی توجهی نماینده بویراحمد و دنا نسبت به واگذاری خود به سرمایه گذاران اقدام به کردند.

 این اعتراض به دلیل بی توجهی نماینده مردم در مجلس نسبت به درخواست های مردم در زمینه نادیده گرفتن حقوق آنها و نزدیکی شهرک و آلودگی آن برای اهالی روستای امامزادگان بی بی خاتونین شهرستان بویراحمد صورت گرفت که مهمترین درخواست آنان جلوگیری از واگذاری زمین ها به سرمایه گذارانی است که به فکر خویش هستند تا مردمی که تنها سرمایه شان زمین های زارعی است.

در بنرهایی که در دست معترضین بود نوشته شده بود: مسئولان استانی و ملی ما حقمان را می خواهیم، آقای استاندار به فریاد ما برسید.

لازم به ذکر است که این تجمع ظهر یکشنبه در روستای امامزادگان بی بی خاتونین شهرستان بویراحمد صورت گرفت./صبح زاگرس