یاسوج ۲۴: پیش از ظهر امروز جمعی از ، دانشجویان، اساتید، مسئولان، نیروهای انتظامی و عده ای دیگر از شهروندان در محکومیت سخنان رئیس جمهوری علیه به گرد هم آمدند.

این تجمع در حوزه ی علمیه ی یاسوج واقع در شاهد ۱۷ صورت گرفت.

در این ، شعارهای و مرگ بر سر داده شد و ای در ضمن محکومیت نیرنگ های خبیثانه ی آمریکا و سردمداران آن قرائت شد.

 

تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ تجمع طلاب و روحانیون و اساتید علیه ترامپ