سایت استان: دکتر فیض اله سی سختی بنام خداوند جان آفرین / حکیم سخن در زبان آفرین خداوند بخشنده دستگیر / کریم خطا بخش پوزش پذیر عزیزی که هر که ازدرش سر بتافت / بهر در که شد هیچ عزت نیافت به یاری پروردگار ،‌ برآنیم که بخشی از مستندات و مدارک سیرو تحول آموزش …

: دکتر فیض اله سی سختی

بنام خداوند جان آفرین / حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند بخشنده دستگیر / کریم خطا بخش پوزش پذیر

عزیزی که هر که ازدرش سر بتافت / بهر در که شد هیچ عزت نیافت

به یاری پروردگار ،‌ برآنیم که بخشی از مستندات و مدارک سیرو تحول آموزش و پرورش و مدارس را درشهرستان بویراحمد ( بویراحمد و دنا ) درمعرض مشاهده علاقهمندان و فر هیختگان قراردهیم .

متاسفانه درسالهای نه چندان دور بعضی از نویسندگان از جمله جناب آقای (بویراحمد درگذرگاه تاریخ – چاپ ۱۳۷۰ – تاسیس مدارس در منطقه بویراحمد علیا ) ، بعلت (؟) تاسیس مدارس را در منطقه بویراحمد با ذکر نام بعضی از معلمین از سال (۱۳۳۱) مرقوم فرمودند .

مستندات ذیل که بخش کوچکی از مدارک موجود مربوط به این مقوله میباشد ، مؤ ید این ا ست که حد اقل پانزده (۱۵) سال قبل از تاریخ مورد نظر ایشان نه تنها درشهر (تلخسرو- مدرسه سعدی ) بلکه در سی سخت نیز مدرسه ای بنام (حافظ ) بر قرار و مستمر بوده است .

انشاء‌ ا.. خداوند به کسانی که در راه ترقی و تعالی فرهنگ و دانش و آموزش و پرورش در اقصا نقاط کشور ، علی الخصوص ، در این مرز و بوم زحمت کشیده اند ، اگر زنده هستند ، عزت پایدار و اگر درمیان ما نیستند ، خیر آخرت و شادی ارواح ، مرحمت فرماید .

unnamed تاریخ مدارس و فرهنگ در بویراحمد(بخش اول)+ اسناد

سیف اله سی سختی و (سی سختی ) – اولین معلم رسمی مرد و زن

مدارک ذیل مربوط یه مرحوم سیف اله سی سختی ( اولین معلم رسمی استان ، ۱۳۲۰-۱۳۱۵) میباشد ، که در شهر تلخسرو ، معلم و مدیر مدرسه سعدی بودند . برخی از اسامی ذکرشده در کتاب جناب آقای قدرت اله اکبری ، از جمله جناب آقای سید ابوالحسن حسینی ، جناب آقای بهرام نیک پی و … و نیز آیت الله سید کرامت اله ملک حسینی (ره) نیز از شاگردان ایشان بودند.

unnamed 1 تاریخ مدارس و فرهنگ در بویراحمد(بخش اول)+ اسناد

 

.

unnamed 2 تاریخ مدارس و فرهنگ در بویراحمد(بخش اول)+ اسناد

تصاویر مدارک ذیل مربوط به اولین بانوی معلم استان ( مرحومه پروین صفایی / سی سختی ) و همسر مرحوم سیف اله سی سختی میباشد.

unnamed 3 تاریخ مدارس و فرهنگ در بویراحمد(بخش اول)+ اسناد

 

.

unnamed 4 تاریخ مدارس و فرهنگ در بویراحمد(بخش اول)+ اسناد

 

.

0061 352x500 تاریخ مدارس و فرهنگ در بویراحمد(بخش اول)+ اسناد
و در زیر نامه مورخه سوم خرداد ۱۳۴۰

معلم بزرگ عشایر و خطه جنوب / محمد (روحش شاد )

unnamed 5 تاریخ مدارس و فرهنگ در بویراحمد(بخش اول)+ اسناد

متن نامه :

جناب آقای سیف اله سی سختی

اکنون چهارمین بار است که از منطقه زیبا ودل انگیز شما که در دامن کوه سربلند و رفیع دنا قرار گرفته است دیدن میکنم . زیبائی طبیعی یک منطقه نمیتواند در روحیات اهالی آن منطقه بی تاثیر باشد و من اگر بگویم که شباهت زیادی بین قله رفیع دنا و طبع بلند شما است اغراق نگفته ام .

دانش دوستی شما نیز بنده را سخت تحت تاثیر گذاشته است . خویشاوندان و کسان شما هم از این استعداد و ازاین اشتیاق و علاقه به علم و دانش و فرهنگ برخوردارند . بهمین دلیل گامهای صحیح و بلندی در اشاعه فرهنگ دراین منطقه برداشته شده است و مشعل دانش بدست جوانان سی سختی قسمت بزرگی از مناطق کهگیلویه و وبویراحمد را روشن ساخته است .دوستان عزیز بنده آقایان امداد و کریمی نیز با بنده دراین عقاید و احساسات موافق و شریکند .

از دوستی شما خوشوقت و بدوستی شما مغرورم – محمد بهمن بیگی / کریمی / ح- امداد ۳- خرداد ۱۳۴۰

ادامه دارد …

* با تشکر از دکتر فیض اله سی سختی که این مطلب را برای سایت استان ارسال کردند.

منبع : سایت ک-ب