یاسوج ۲۴: امروز صبح ساعت ۸، ۳۱ شهریور مصادف با ، رژه های گردان ها و تیپ ها و مردم و جان بر کف به همراه رژه ی موتورها و ماشین های زرهی در کنار انجام گرفت.

در این رزمایش بزرگ، مسئولان و مردم در کنار هم لبیک خود را به انقلاب و اسلام و اعلام کردند و مراسم با شکوهی را برگزار کردند.