یاسوج ۲۴: یادداشت//

 

وحید محمدی مونه زاده/فعال ورزشی

متاسفانه قریب به یک سال و نیم است که ورزشکاران لنده ای از همه مسابقات رسمی در سطح شهرستان محروم و این در حالی است که سال های دور’ فوتبال’ والیبال و کشتی این شهرستان در استان روزهای بسیاری خوبی را رقم میزدند و به عنوان باسابقه ترین شهرستان های استان در عرصه های مختلف ورزشی میدرخشیدند.
 
حکایت این روزهای لنده حکایت روزهای تاریکی است که روز به روز تاریکتر می شود و در این مسئله هیچ کسی جز نوجوانان و جوانانی که با هزار آرزو و رویا به دنبال شادابی نشأت گرفته از ورزشی بودند که روزهای خوب خود را به بدترین روزهای مبدل کرده است.
 
آیا گوش شنوا و چشم بینایی نیست که بشنود و ببیند روزهای پر از درد و افسردگی ورزشکاران و ورزش دوستان شهرستان را؟
 
آیا مقام عالی دولت در شهرستان( فرماندار) تا کنون از ورزشکاران و متولیان ورزشی لنده خواسته است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد؟
 
آیا آقای فرماندار، آلام و درد صدها تن از ورزشکاران و ورزش دوستان شهرستان را تا کنون حس کرده است؟
 
آیا شخص امام جمعه محترم که در همه مسائل شهرستان اظهار نظر میکنند و هر هفته از تریبون مقدس نماز جمعه به نصایح خود ادامه میدهد تا کنون شده درد و مشکلات ورزش این شهرستان را به مسولین شهرستانی و استانی تذکر دهد؟
 
از این جهت تا کنون در این موضوع نامی از مدیریت تربیت بدنی شهرستان نبرده ام بواسطه عدم مدیریت منطقی و عقلایی مدیر این اداره است که روزهای خوشش را در طبیعت بکر یاسوج سپری و از مرکز استان گویا قصد دارید ورزش شهرستان را مدیریت کند.
 
آقای هاشمی نماینده محترم مردم در شهرستان
آقای فرماندار
امام جمعه محترم شهرستان
بیایید و اندک زمانی که برای خدمت صادقانه به مردم که ولی نعمت های شما هستند در اختیار دارید کوتاهی نکنید و قدر این فرصت را بدانید قبل از اینکه این فرصت مقدس از شماها گرفته شود.
 
آقایان مسول بیاید یکبار هم که شد درد و مشکلات ورزش شهرستان را برای همیشه درمان کنید
نگذارید هر روز بواسطه نبود مدیریت ورزشی در سطح شهرستان’ و نوجوانان این دیار رو به فساد و بزه های اجتماعی بیاورند که در قبال این همه بزه های اجتماعی در پیشگاه مردم و ذات اقدس احدیت شما مسولید…/