یاسوج ۲۴: معاون پژوهشی و از برگزاری همایشی ملی “‌های فارسی” در این دانشگاه خبر داد.

دکتر هجیر کریمی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی در دانشگاه به عنوان جزئی از فرآیند مدیریت دانش در عرصه علم و برقراری و تقویت ارتباط میان اعضای علمی جامعه به منظور تبادل اندیشه، یادگیری، ارائه یافته‌ها و نظریه‌های جدید، نشر و اشاعه جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی و در نهایت رسیدن به خرد جمعی، امری ضروری است.

وی اشاره کرد: در طی دو سال گذشته همایش های متنوع ملی و داخلی در سطح بسیار بالایی در دانشگاه یاسوج برگزار شد که مخاطبین فراوانی را به خود جلب کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود دانشگاه یاسوج در برگزاری  همایش‌های ملی و داخلی و حمایت مالی و معنوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یاسوج از همایش‌ها برطبق آئین نامه های داخلی دانشگاه در آینده نیزشاهد برگزاری همایش ها و کنگره هایی ملی و استانی خواهیم بود.

دکتر کریمی افزود: به پیشنهاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه یاسوج  و با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران «همایش ملی پژوهش‌های شعر معاصر فارسی» در تاریخ ۱۳ و ۱۴ آذرماه  سال ۱۳۹۶ در دانشگاه یاسوج برگزار می شود. 

وی در پایان گفت: محورهای همایش در راستای پژوهش های شعر معاصر فارسی است./ ایسنا